Η συνθετική προσέγγιση και η μέθοδος του αδύναμου κρίκου στην περιβάλλουσα ανάλυση πολυσταδιακών διεργασιών

Περίληψη

Η συστηματική αποτίμηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού και η οριοθέτηση επιτεύξιμων στόχων αποτελούν συμπληρωματικές θεμελιώδεις πτυχές για την εύρυθμη λειτουργία του και τη βιωσιμότητά του. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση τεχνικών αξιολόγησης που λαμβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες από το περιβάλλον λειτουργίας του οργανισμού, ώστε να εντοπίζουν τις μη αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες και να προτείνουν επαρκείς τρόπους για την βελτίωσή τους. Μια τέτοια τεχνική είναι η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων – ΠΑΔ (Data Envelopment Analysis - DEA), η οποία αποτελεί πλέον τη δημοφιλέστερη μη παραμετρική τεχνική για την αποτίμηση της αποδοτικότητας ομοειδών μονάδων ενός συστήματος (μονάδες απόφασης) επί τη βάσει πολλαπλών εισροών και πολλαπλών εκροών.Οι κλασσικές μεθοδολογίες της ΠΑΔ θεωρούν τις μονάδες απόφασης ως «μαύρα κουτιά» (black boxes) που χρησιμοποιούν εισροές για την παραγωγή εκροών, αγνοώντας την εσωτερική τους δομή. Αυτό έχει ως συνέπεια τα κλασσικά μοντέλα της ΠΑΔ να μπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The systematic performance evaluation of the organizations as well as the target setting are key aspects for its proper operation and viability. Thus, the adoption of evaluation methods is necessary, which are capable of taking into account all the environmental factors of the organization, identifying the inefficient production processes and suggesting adequate ways to improve them. Such a method is Data Envelopment Analysis (DEA), which is the most popular non-parametric technique for assessing the efficiency of homogeneous decision making units (DMUs) that use multiple inputs to produce multiple outputs.The DMUs may consist of several sub-processes (also known as stages, sub-units, divisions etc.) that interact and perform various operations. However, the classical DEA models treat the DMU as a “black box”, i.e. a single stage production process that transforms some external inputs to final outputs. In such a setting, the internal structure of the DMU is not taken into consideration ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42214
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42214
ND
42214
Εναλλακτικός τίτλος
The composition and the weak-link approaches to network data envelopment analysis
Συγγραφέας
Κορωνάκος, Γρηγόριος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Δεσπότης Δημήτριος
Αποστόλου Δημήτριος
Μεταξιώτης Κωνσταντίνος
Χονδροκούκης Γρηγόριος
Χρυσσικόπουλος Βασίλειος
Γεωργιακώδης Φώτιος
Τσιχριντζής Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων; Περιβάλλουσα ανάλυση πολυσταδιακών διεργασιών; Συνθετική προσέγγιση; Μέθοδος του αδύναμου κρίκου; Πολυκριτήριος προγραμματισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
6, xvi, 216 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)