Αξιολόγηση εταιρειών παροχής υπηρεσιών με περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων

Περίληψη

Η διατριβή έχει αντικείμενο τη μέτρηση της αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (ΠΑΔ). Η ΠΑΔ η οποία βασίζεται στη μεθοδολογία του Γραμμικού προγραμματισμού παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της αποδοτικότητας παραγωγικών μονάδων, αναφορικά με ένα σύνολο όμοιων μονάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν πολλαπλές εισροές και παράγουν πολλαπλές εκροές. Ως αποδοτικότητα λαμβάνεται η μέτρηση της ικανότητας μιας μονάδας να παράγει εκροές απο το σύνολο των εισροών της. Η λογική πίσω απο την ΠΑΔ βασίζεται στη μικροοικονομική έννοια του συνόλου δυνατοτήτων παραγωγής το οποίο ορίζεται ως το σύνολο όλων των εφικτών συνδυασμών των εισροών και εκροών που επιτρέπονται απο την υπάρχουσα τεχνολογία παραγωγής σε έναν οργανισμό. Ειδικότερα επιχειρήθηκε να ολοκληρωθεί και να επεκταθεί η μεθοδολογία της ΠΑΔ. τα αποτελέσματα δε της επέκτασης έχουν εφαρμοσθεί σε πραγματικά δεδομένα μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας του ελληνικού χώρου.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis is the efficiency measurement of service - providing companies via Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is a linear programming method that measures the relative efficiency of a set of Decision Making Units (DMUs) who use the same multiple units (in different quantities) and produce the same multiple outputs. The efficiency of a DMW is defined as the comparison between the observed and the optimum values of its inputs and outputs. The rationale behind DEA is based on the microeconomic concept of a production possibility set which is defined as the set of all feasible combinations of inputs and outputs that are allowed from the existing production technology in an organisation. In the thesis we have tried to unify and extent the methodology of DEA. The results have been applied to real data of a major Greek insurance compaany.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13006
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13006
ND
13006
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of service - providing companies using data envelopment analysis
Συγγραφέας
Δήμας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: A.)
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Μπλέσιος Νικόλαος
Παππής Κώστας
Φωτήλας Παναγιώτης
Λάϊος Λάμπρος
Καμαρινόπουλος Λεωνίδας
Σοφιανοπούλου Στυλιανή
Μποχώρης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση εταιρειών; Ανάλυση δεδομένων; Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων; Κυρτό κέλυφος; Ασφαλιστικές εταιρείες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
163 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)