Ο πολυμορφισμός του CYP450 2C19 και επιδράσεις στην λειτουργία του ενδοθηλίου, στην λειτουργικότητα των μεγάλων αγγείων και στην υποκλινική φλεγμονή σε στεφανιαίους ασθενείς

Περίληψη

Εισαγωγή: Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) είναι μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου. H διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη αποτελεί την θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με ΣΝ. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών θα ανταποκριθούν ανεπαρκώς στην χορήγηση κλοπιδογρέλης, ένα φαινόμενο γνωστό ως αντίσταση στην κλοπιδογρέλη. Η επίδραση του CYP2C19 * 2 πολυμορφισμού στα επίπεδα πλάσματος του ενεργού μεταβολίτη της κλοπιδογρέλης, στην αναστολή των αιμοπεταλίων και στην καρδιαγγειακή πρόγνωση αποτελεί αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια.Σκοπός: Διερεύνηση της επίδρασης του γενετικού πολυμορφισμού CYP2C19*2 στην λειτουργικότητα των αγγείων, στην υποκλινική φλεγμονή και στην αντίσταση στην κλοπιδογρέλη σε στεφανιαίους ασθενείς.Υλικό και μέθοδος: Στην μελέτη συμμετείχαν 353 ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο που λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή με κλοπιδογρέλη (75 mg / d), τουλάχιστον ένα μήνα μετά από διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση. Η ενδοθηλιακή λειτουρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Coronary artery disease( CAD) is one of the leading causes of death. Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is the gold standard treatment for CAD. However a significant percentage of patients respond poorly to clopidogrel treatment, a phenomenon known as clopidogrel resistance. The role of CYP2C19*2 polymorphism in plasma clopidogrel active drug metabolite concentrations, in platelet inhibition and in cardiovascular prognosis has been investigated in many studies.Purpose: The evaluation of the impact of functional genetic polymorphism CYP2C19*2 on arterial properties, inflammatory status and clopidogrel resistance in patients with CAD.Methods: We consecutively enrolled 353 patients with stable CAD receiving clopidogrel regimen (75mg/d), at least one month after percutaneous coronary intervention. Endothelial function was evaluated by flow-mediated dilation (FMD) of the brachial artery. Carotid-femoral pulse wave velocity (PWV) was measured as an index of ao ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42209
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42209
ND
42209
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of CYP2C19 polymorphism on endothelial function, arterial stiffness and subclinical inflammation in patients with coronary artery disease
Συγγραφέας
Ζαρομυτίδου, Μαρίνα (Πατρώνυμο: Ευστάθιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Α' Καρδιολογική. Εργαστήριο Α' Καρδιολογικό - Αιμοδυναμικό
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανάδης Χριστόδουλος
Τούσουλη Δημήτριος
Τεντολούρης Δημήτριος
Περρέα Δέσποινα
Λεκάκης Ιωάννης
Βαβουρανάκης Εμμανουήλ
Σιάσος Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμορφισμός CYP2C19*2; Ενδοθηλιακή λειτουργία; Αρτηριακή σκληρία; Κλοπιδογρέλη; Στεφανιαία νόσος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
163 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)