Συσχέτιση των χημικών ιδιοτήτων με οπτικές και κλιματικές παραμέτρους των αιωρούμενων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση των συσχετισμών μεταξύ της χημικής σύστασης και των φυσικό-οπτικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων, προκειμένου να κατανοηθεί ο κλιματικός τους ρόλος σε μία μεγαλούπολη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των μαζών, του στοιχειακού άνθρακα, οργανικού άνθρακα, των ιόντων και των μετάλλων (επιλεκτικά), στα δείγματα που συλλέχθηκαν σε 2 σταθμούς της Αθήνας (αστικό και περιαστικό). Σε εποχική βάση, ο EC εκπέμπεται από κυρίαρχες περιοχικές πηγές (53±12% του EC) ενώ, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επισημαίνεται η σημαντικότητα των τοπικών πηγών (71±8% του EC). Ο OC φθάνει στο 79±4% του ολικού άνθρακα, και η εκτιμώμενη σωματιδιακή οργανική ύλη (ΡΟΜ) αποτελεί το 24±6% των συλλεχθέντων λεπτών αερολυμάτων. Η υπολογισμένη μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) είναι 1.5±0.9 μg m-3 και ο εκτιμώμενος λόγος WSOC/OC είναι 63±7%, αντανακλώντας την παρουσία «γερασμένων» αερολυμάτων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present work is the investigation of the correlation between chemical composition and physico-optical parameters of aerosol, in order to comprehend their climatic role in a megacity that is located in the area of Eastern Mediterranean. Therefore, measurements of mass concentration, organic carbon, elemental carbon, main ions and (selectively) metal concentrations were applied on samples that were collected at 2 sites in Athens (urban and suburban). On a seasonal basis, summer EC is formed by dominant regional sources (53±12% of EC) while, in winter the prevailing result of local sources is highlighted (71±8% of EC). OC reaches 79±4% of total carbon and the estimated particulate organic matter (POM) constitutes 24±6% of the collected fine particles. The calculated mean concentration of water soluble organic carbon (WSOC) is 1.5±0.9 μg m-3 and the estimated ratio WSOC/OC is 63±7%, reflecting the presence of aged aerosol in the area. A detailed analysis of ionic mass ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42118
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42118
ND
42118
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation of chemical properties with optical and climatic parameters of particulate matter in the area of Athens
Συγγραφέας
Παρασκευοπούλου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Περιβαλλοντικής και Αναλυτικής Χημείας. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Γερασόπουλος Ευάγγελος
Κανακίδου Μαρία
Περγαντής Σπυρίδων
Σπύρος Απόστολος
Στεφάνου Ευριπίδης
Χατζηαναστασίου Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αερολύματα; Οργανικός και στοιχειακός άνθρακας; Ισοζύγιο χημικής μάζας; Ιοντική ισορροπία; Κατανομή πηγών; Οπτικές ιδιότητες; Κλιματικός ρόλος; ΑΣ2.5
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
5, ix, 190 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)