Επίδραση της δραστηριότητας stress και του αιθέριου ελαίου ρίγανης στη μικροβιακή χλωρίδα των εκτρεφόμενων ιχθύων στην Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζεται αφενός στη μελέτη της επίδρασης της καταπόνησης και αφετέρου στη μελέτη της επίδρασης του αιθέριου ελαίου της ρίγανης στην εντερική μικροβιακή χλωρίδα και την υγεία των θαλασσινών εκτρεφόμενων στη Μεσόγειο ψαριών, τσιπούρας (Sparus aurata L.) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax L.). Η διατριβή χωρίζεται σε επτά κεφάλαια: 1ο: Εισαγωγή, 2ο: Επίδραση της οξείας καταπόνησης στην εντερική μικροβιακή χλωρίδα των ψαριών (λαβρακιού και τσιπούρας), 3ο: Επίδραση παραγόντων χρόνιας καταπόνησης (χαμηλού οξυγόνου και ροής του νερού) στην εντερική μικροβιακή χλωρίδα του εκτρεφόμενου λαβρακιού, 4o: Επίδραση του αιθέριου ελαίου ρίγανης στην εντερική μικροβιακή χλωρίδα και την υγεία της τσιπούρας και του λαβρακιού, 5o: Επίδραση του αιθέριου ελαίου ρίγανης σε μικτές προσβολές από βακτήρια και παράσιτα (ψείρες και κωπήποδα) στο λαβράκι, 6o: Συζήτηση και 7o: Βιβλιογραφία. […]

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30131
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30131
ND
30131
Εναλλακτικός τίτλος
Impact of stress and oregano essential oil supplementation on the intestinal microflora and health of farmed marine fish gilthead sea bream (sparus aurata L.) and european sea bass (dicentrarchus labrax L.) in Greece
Συγγραφέας
Γιαγνίση, Μαρία (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας, Ιχθυολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασοπούλου Φωτεινή
Γκόβαρης Αλέξανδρος
Αλέξη Μαρία
Μπούρτζη-Χατζοπούλου Ελευθερία
Παππάς Ιωάννης
Πανταζής Παναγιώτης
Σολωμάκος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καταπόνηση; Αιθέριο έλαιο ρίγανης; Μικροβιακή χλωρίδα; Μετανάστευση; Εκτρεφόμενα ψάρια; Λαβράκια; Τσιπούρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
256 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)