Η διδασκαλία της γεωμετρίας

Περίληψη

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη μετάβαση από την Πρακτική στη Θεωρητική Γεωμετρία, οι απόψεις και διαθέσεις των καθηγητών απέναντι σε αυτή, η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της και ο καλύτερος τρόπος προσέγγισής της.Η εξέλιξη της Γεωμετρικής σκέψης παρουσιάζεται με τεκμηριωμένη ανάλυση από την εποχή του λίθου μέχρι τις μέρες μας. Επισημαίνεται η παρουσία της Γεωμετρίας στην πρακτική και επιστημονική ζωή. Μελετάται η καθολική ανατροπή της σκέψης με την εμφάνιση της Ελληνικής Φιλοσοφίας και Επιστήμης. Εξετάζονται επιτεύγματα εκπροσώπων των διαφόρων Φιλοσοφικών Σχολών και το έργο μερικών σημαντικών σχολιαστών.Γίνεται σύντομη ανασκόπηση της Γεωμετρίας από το Μεσαίωνα μέχρι τους Νεότερους Χρόνους. Παρουσιάζονται οι προσπάθειες απόδειξης του V αιτήματος, οι μη ευκλείδειες γεωμετρίες και μερικά πεδία έρευνας των δύο τελευταίων αιώνων, με επίδραση στη θεμελίωση, τη διδακτική προσέγγιση ή τον τρόπο παρουσίασης των μαθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

THE TEACHING OF GEOMETRY. The aim of the present research is to investigate the problems encountered in the transition of Practical to Theoretical Geometry, the views and disposition of the teachers towards it, the necessity for its teaching and the best way for its approach.The advancement of the Geometric thought is presented with well-documented analysis from the stone age down to our days. The presence of Geometry in the practical and scientific life is underlined. The overall reversal of thought with the appearance of the Greek Philosophy and Science is studied. Achievements of the representatives of various Philosophical Schools along with the work of certain notable commentators are discussed.A brief review is made of Geometry from Middle-Ages down to Modern Times.We present the efforts to prove the V postulation, the non euclιdιan geometries and certain research fields of the two last centuries, with impact on foundation, the teaching approach or the mode of mathematics present ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41902
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41902
ND
41902
Εναλλακτικός τίτλος
The teaching of geometry
Συγγραφέας
Καρκούλιας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Εξαρχάκος Θεόδωρος
Τριλιανός Αθανάσιος
Μπαραλής Γεώργιος
Βουδούρη Αγγελική
Βρεττός Ιωάννης
Μπαμπάλης Θωμάς
Ζαράνης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Iστορία της Γεωμετρίας; Aπόψεις και διαθέσεις των καθηγητών για τη Γεωμετρία; Αρχιμήδης; Απολλώνιος ο Περγαίος; Ευκλείδης; Πυθαγόρειοι; Ελεατική σχολή; Θαλής; Σχολική Γεωμετρία; 19ος αιώνας και Γεωμετρία; Διδακτική μεθοδολογία; Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη Γεωμετρία; Η εξέλιξη της γεωμετρικής Εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 450 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)