Μελέτη της συγκόλλησης δια τριβής με ανάδευση όμοιων και ανόμοιων κραμάτων αλουμινίου, με έμφαση στην επίδραση των παραμέτρων της κατεργασίας στη μικροδομή και στις μηχανικές ιδιότητες

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η βελτιστοποίηση της συγκόλλησης δια τριβής με ανάδευση (Friction Stir Welding-FSW) όμοιων και ανόμοιων κραμάτων αλουμινίου, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε ναυπηγικές και αεροναυπηγικές εφαρμογές και εν συνεχεία η μελέτη τους σε επίπεδο μικροδομής και μηχανικών ιδιοτήτων. Συγκεκριμένα, τα προς συγκόλληση κράματα ήταν τα παρακάτω: Για τη συγκόλληση όμοιων κραμάτων: AA5083-H111, AA6082-T6, AA7075-T651 Για τη συγκόλληση ανόμοιων κραμάτων: AA5083-H111 με ΑΑ6082-Τ6 και ΑΑ6082-Τ6 με AA7075-T651Η παρούσα διδακτορική διατριβή αρχικά εστιάζει στην επίδραση των παρακάτω παραμέτρων: γεωμετρία εργαλείου συγκόλλησης (πείρου), κλίση εργαλείου, ταχύτητα πρόωσης και ταχύτητα περιστροφής. Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές δοκιμές σύμφωνα με τις οποίες παρατηρήθηκε ότι καλύτερες ποιοτικά συγκολλήσεις πραγματοποιούνται όταν εφαρμόζεται κλίση εργαλείου 2ο και χρησιμοποιείται το εργαλείο συγκόλλησης που φέρει κυλινδρικό πείρο με αριστερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present PhD thesis is the optimization of Friction Stir Welding (FSW) of similar and dissimilar aluminum alloys, which have applications in aeronautics and shipbuilding industry and then the study of microstructure and mechanical properties of the optimum friction stir welds. The aluminum alloys to be welded are the following: For the similar welds: AA5083-H111, AA6082-T6, AA7075-T651 For the dissimilar welds: AA5083-H111 and ΑΑ6082-Τ6, ΑΑ6082-Τ6 and AA7075-T651This PhD thesis initially focuses on the effect of the following welding parameters: geometry of the welding tool (pin), tool’s tilt angle, welding speed and rotational speed. At first stage, preliminary friction stir welds were made to define the optimum welding tool and its tilt angle. It was concluded that the best welding quality came from the application of tilt angle of 2o and the welding tool with left threaded cylindrical pin. The main advantage of this pin was the very good material mixing and the uniform ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41727
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41727
ND
41727
Εναλλακτικός τίτλος
Study of similar and dissimilar friction stir welds between aluminum alloys, with emphasis on effect of process parameters on microstructure and mechanical properties
Συγγραφέας
Δανιόλος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παντελής Δημήτριος
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Λαμπέας Γεώργιος
Τσούβαλης Νικόλαος
Μανωλάκος Δημήτριος
Χαιδεμενόπουλος Γρηγόριος
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Συγκόλληση δια τριβής με ανάδευση; Μικροδομή; Μηχανικές ιδιότητες; Κράματα αλουμινίου; Ανόμοια κράματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, xxii, 293 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)