Χαρακτηρισμός των εστιακών βλαβών του ήπατος με τη χρήση DWI (Diffusion Weighted Imaging): σύγκριση με ιστολογικά δεδομένα

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη του ρόλου του ιστογράμματος ανάλυσης του σχετικού συντελεστή διάχυσης (ΑDC) στην ιστολογική διαφοροποίηση μεταξύ πρωτοπαθών και μεταστατικών ηπατικών αλλοιώσεων. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε χρονικό διάστημα 5 ετών, 115 ασθενείς με γνωστές ηπατικές αλλοιώσεις, υποβλήθηκαν σε εξέταση με ακολουθία διάχυσης των μορίων του ύδατος (DWI) σε μηχάνημα μαγνητικού συντονισμού ισχύος 3Tesla, πρίν τη διενέργεια βιοψίας δια βελόνης υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου. Ιστογράμματα ανάλυσης του σχετικού συντελεστή διάχυσης σχεδιάστηκαν στη συνέχεια στις περιοχές ενιδαφέροντος και έγινε συσχέτιση με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση ιστογράμματος των τιμών του σχετικού συντελεστή διάχυσης έδειξε πως οι παράμετροι για τα 5α και 30α εκατοστημόρια έδειξαν στατιστικώς σημαντική δραστικότητα στη διαφοροποίηση μεταξύ πρωτοπαθών και μεταστατικών ηπατικών νεοπλασμάτων (p τιμές μεταξύ 0.0036 και 0.0125 αντίστοιχα).ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι στατιστικές παράμετροι που ανατνακλούν το σχήμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: Diffusion Weighted Imaging is an established diagnostic tool for accurate differential diagnosis between benign and malignant liver lesions. The aim of our study was to evaluate the role of Histogram Analysis of ADC quantification in determining the histological diagnosis as well as the grade of malignant liver tumours. To our knowledge, there is no study evaluating the role of Histogram Analysis of ADC quantification in determining the histological diagnosis as well as the grade of malignant liver tumours.Methods: During five years, 115 patients with known liver lesions underwent Diffusion Weighted Imaging in 3 Tesla MR scanner prior to core needle biopsy. Histogram analysis of ADC in regions of interest were drawn and were correlated with biopsy histological diagnosis and grading. Results: Histogram analysis of ADC values shows that 5th and 30th percentile parameters have statistically significant potency of discrimination between primary and secondary lesions groups(p value ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41572
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41572
ND
41572
Εναλλακτικός τίτλος
Classification of focal liver lesions based on histogram analysis of 3D pixel based ADC parametric maps
Συγγραφέας
Δρεβελέγκας, Κωνσταντίνος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ακτινολογίας Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής. Εργαστήριο Ακτινολογίας και Ακτινοδιαγνωστικής
Εξεταστική επιτροπή
Κούσκουρας Κωνσταντίνος
Χρυσογονίδης Ιωάννης
Ακριβιάδης Ευάγγελος
Χυτίρογλου Πρόδρομος
Καλογερά-Φούντζηλα Άννα
Δούμας Αργύριος
Σινάκος Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ήπαρ; Βιοψία ήπατος; Ιστόγραμμα ανάλυσης; Φαινομενικός συντελεστής διάχυσης; Κακοήθεις βλάβες ήπατος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
73 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)