Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στη νεογνική, βρεφική και παιδική ηλικία: αιτιολογική διερεύνηση, αντιμετώπιση και πρόγνωση

Περίληψη

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) της παιδικής, βρεφικής καινεογνικής ηλικίας παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, σε σχέση με τα ΑΕΕ τωνενηλίκων, ως προς τους αιτιολογικούς παράγοντες, τη νοσηρότητα και τηνέκβαση. Ακόμη, ο μεγάλος κίνδυνος επανεμφάνισης, καθώς και το γεγονόςότι οι πληροφορίες σχετικά με τη θεραπευτική προσέγγιση προέρχονταικατ’ εξοχήν από μελέτες που αφορούν ενήλικες, κάνουν επιτακτική τηνανάγκη δημιουργίας καταγραφών των περιπτώσεων παιδιατρικού ΑΕΕστον Ελλαδικό χώρο, ανάλογων με τις διεθνείς καταγραφές (π.χ. CanadianRegistry for Stroke), με σκοπό την κατάταξη των αιτιών και τηνπροσπάθεια συσχέτισής τους με την θεραπευτική αντιμετώπιση και τηνέκβαση, καθώς και τη δημιουργία κλινικών πρωτοκόλλων, τόσο σε επίπεδοπαιδιατρικών κλινικών, όσο και σε εθνικό επίπεδο.Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή περιπτώσεων ΑΕΕσε παιδιατρικούς ασθενείς, όσον αφορά στην αιτιολογία, στουςυποκείμενους παράγοντες κινδύνου, στη θεραπευτική προσέγγιση, καθώςκαι στην έκβαση και επανεμφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Stroke in neonatal age, infancy and childhood seems to have significantdifferences comparing to stroke in adults, in terms of etiology, morbidity andoutcome. Furthermore, the high risk of recurrence and the fact that everyavailable information, regarding treatment procedures and outcome, are comingfrom studies in adult populations, also stresses the need for further studies inchildhood populations, in order to form regional stroke databases. This couldhelp clinicians to classify etiologic factors and correlate them with treatment andoutcome, in order to develop clinical protocols of national width for childhoodstroke.The purpose of the present study is the registration of pediatric patients withstroke, in terms of etiology, underlying risk factors, treatment approach, outcomeand recurrence.In the present study we included pediatric patients (aged 0-17 years) whopresented acute or subacute clinical neurologic symptoms, defined as: arterialischemic stroke, intracranial hemorrhage, sinove ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31615
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31615
ND
31615
Εναλλακτικός τίτλος
Stroke in neonatal age, infancy and childhood: investigation of causes, treatment and outcome
Συγγραφέας
Σαμακοβίτης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας Παιδιού. Κλινική Α' Παιδιατρική
Εξεταστική επιτροπή
Ζαφειρίου Δημήτριος
Κοντόπουλο Ελευθέριος
Σούμπαση-Γρίβα Βασιλική
Παπαχρήστου Φώτιος
Παύλου Ευάγγελος
Ευαγγελίου Αθανάσιος
Μαυρομάτης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Παιδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο; Νεογνικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο; Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου; Προθρομβωτικές διαταραχές; Αντιθρομβωτική αγωγή; Θρομβόλυση; Έκβαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
83 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)