Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην ανάπτυξη και διαχείριση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον διευθυντή και πώς ο διευθυντής επιδρά στα θετικά και αρνητικά γεγονότα εργασίας που συμβαίνουν στον χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 93 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 78 δημοτικά σχολεία, 13 νηπιαγωγεία, 1 δημοτικό διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 1 δημοτικό ειδικής αγωγής. Ειδικότερα, το δείγμα της έρευνας ήταν 93 διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 574 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε αυτά τα σχολεία. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας μοιράστηκαν δύο ερωτηματολόγια: ένα στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και ένα στους εκπαιδευτικούς. Κάθε ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τρία μέρη: α) ερωτήσεις για τη συλλογή πληροφοριών δημογραφικού περιεχομένου (φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας και σπουδές), β) το ερωτηματολόγιο WLEIS (Wong and Law Emotional Intelligence Scale) για τη συναισθηματική νοημοσύνη κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose of the research was to analyse the relationship with the principal that the experience and how the principal affects the positive and negative work events that happen in the workplace of the teachers in the primary education.In this research participated 93 schools of primary education: 78 elementary schools, 13 nursery schools, 1 intercultural education elementary school and 1 special education elementary school. Specifically, the sample of the research was 93 principals of primary education schools and 574 teachers that served there. In order to collect the data of the research two questionnaires were distributed: one to the principals of the school units and one to the teachers. Each questionnaire consisted of three parts: a) questions for collecting information of demographic content (sex, age, years of work experience and studies), b) the WLEIS (Wong and Law Emotional Intelligence Scale) questionnaire that measures emotional intelligence and c) a questionnaire that was a u ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41505
ND
41505
Εναλλακτικός τίτλος
The school leadership’ s role in the development and the management on the teachers’ in the primary education emotional intelligence
Συγγραφέας
Ποτηράκη, Αργυρώ του Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Φασούλης Κωνσταντίνος
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Ιορδανίδης Γεώργιος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Βρεττός Ιωάννης
Μπαμπάλης Θωμάς
Σαϊτη Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συναισθηματική νοημοσύνη; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Θεωρία συναισθηματικών γεγονότων; Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Ερωτηματολόγιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)