Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο του παράγοντα VIII σε παιδιά με βαριά αιμορροφιλία Α

Περίληψη

Η αιμορροφιλία Α είναι η πιο γνωστή φυλοσύνδετη διαταραχή της αιμόστασης, οφείλεται σε ποικιλία μεταλλάξεων στο γονίδιο του παράγοντα VIII, οι οποίες προκαλούν φαινότυπο ποικίλης βαρύτητας. Η μοριακή βάση της αιμορροφιλίας Α είναι εξαιρετικά ετερογενής και σχεδόν κάθε οικογένεια φέρει τη δική της μετάλλαξη. Οι πιο συχνές μεταλλάξεις είναι οι αναστροφές που συμβαίνουν στα εσώνια 22 και 1, με συχνότητα 40-50% και 2-5%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες είναι διασκορπισμένες σε όλο το μήκος του γονιδίου του παράγοντα VIII. Ανερμηνεύσιμες μεταλλάξεις, μεγάλες ελλείψεις και αναστροφές θεωρείται ότι έχουν μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης αναστολέων. Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να προσδιορισθούν οι μεταλλάξεις στο γονίδιο του FVIII σε παιδιά με βαριά αιμορροφιλία Α. DNA από 96 παιδιά με βαριά αιμορροφιλία Α αναλύθηκε, αρχικά, για τις δύο αναστροφές των εσωνίων 22 και 1. Σε 14 παιδιά που δεν έφεραν τις αναστροφές έγινε ανίχνευση των μεταλλάξεων, με τη μέθοδο προσδιορισμού της αλληλουχίας του DNA κατά Sa ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Haemophilia A is the most common X-linked bleeding disorder which is caused by a spectrum of mutations in the factor VIII gene (FVIII). Point mutations, deletions and insertions have been detected in all 26 exons of the FVIII gene of Haemophilia A patients and cause phenotypes of variable severity. Most mutations are individual ones but some variants are recurrent because they occur at specific hot spots. Two types of recurrent inversions in the FVIII gene are known to cause severe haemophilia A: intron 22 and intron 1 inversions with an incidence of 40-50% and 2-5%, respectively. The type of mutation plays an important role in the FVIII inhibitor formation. The aim of the present study was to determine the spectrum of mutations in the FVIII gene in patients with severe haemophilia A. Genomic DNA samples of 96 unrelated severe haemophilia A children were analyzed by Southern blotting and Long-Distance PCR for the detection of intron 22 inversion. Two complementary multiplex PCRs were u ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41394
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41394
ND
41394
Εναλλακτικός τίτλος
Identification of mutations in the factor VIII gene in children with severe haemophilia A
Συγγραφέας
Καψιμάλη, Ζωή (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας Μητέρας και Παιδιού. Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Καναβάκης Εμμανουήλ
Καλπίνη-Μαύρου Αριάδνη
Παπαγεωργίου Ευστάθιος
Κίτσιου Σοφία
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου Ευστάθιος
Κόσσυβα Λυδία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βαριά αιμορροφιλία Α; Γονίδιο του παράγοντα VIII; Μεταλλάξεις; Αναστολείς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
107 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)