Συσχέτιση των κύριων μεταλλάξεων του γονιδίου του παράγοντα VIII με την κλινικοεργαστηριακή εικόνα και την ανάπτυξη αναστολέων σε αιμορροφιλικά παιδιά

Περίληψη

Η αιμορροφιλία Α αποτελεί την πιο σοβαρή κληρονομική διαταραχή τηςπήξης του αίματος. Μεταβιβάζεται με το φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα. Ταάτομα με αιμορροφιλία Α παρουσιάζουν μερική ή πλήρη έλλειψη του παράγοντα VIIIτης πήξης η οποία οφείλεται σε γενετική βλάβη του γονιδίου F8. Ο τύπος τηςμετάλλαξης του γονιδίου του παράγοντα VIII είναι καθοριστικής σημασίας για τηνβαρύτητα της αιμορροφιλίας. Η μετάλλαξη, η οποία σχετίζεται συχνότερα μεσοβαρή νόσο, είναι η αναστροφή του ιντρονίου 22. Η κλινική εικόνα της νόσουπεριλαμβάνει αιμορραγίες που εντοπίζονται κυρίως στις αρθρώσεις και τουςμαλακούς ιστούς. Η διάγνωση της αιμορροφιλίας προκύπτει βάσει της κλινικήςεικόνας του ασθενούς, του οικογενειακού και ατομικού ιστορικού, τωναιμορραγικών εκδηλώσεων και τέλος, των αποτελεσμάτων του εργαστηριακούελέγχου. Θεραπευτικά χορηγούνται σκευάσματα του ελλείποντα παράγοντα VIII.Δυστυχώς σε ένα ποσοστό 30% των ασθενών με σοβαρή νόσο αναπτύσσονταιαντισώματα - αναστολείς του χορηγούμενου παράγοντα.Σκοπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hemophilia A is the most severe hereditary bleeding disorder. It istransmitted via X- linked recessive inheritance. People suffering from Hemophilia Apresent with total or partial deficiency of Clotting Factor VIII, which is attributed togenetic damage of Gene F8. The nature of the mutation of this gene is of paramountimportance to the severity of hemophilia. The mutation most closely associated withsevere disease is the inversion of intron 22. The clinical course of the disease ischaracterized by frequent bleeding incidents, mostly in the joints and the soft tissues.The diagnosis of hemophilia is based on the clinical signs of the patient, his familialand personal history of hemorrhagic events, and the results of laboratory tests.Treatment is performed through the administration of Factor VIII products.Unfortunately, about 30% of patients with severe disease develop antibodies –inhibitors to the administered factor VIII.The purpose of this study was to investigate the presence of intr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38077
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38077
ND
38077
Εναλλακτικός τίτλος
The correlation between the main mutations of the F8 gene both with the clinical-laboratory severity of the disease and the development of factor VIII inhibitors in pediatric patients suffering from haemophilia A
Συγγραφέας
Βαγιάνου, Ισιδώρα (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας Παιδιού. Κλινική Α' Παιδιατρική
Εξεταστική επιτροπή
Γομπάκης Νικόλαος
Αθανασίου-Μεταξά Μιράντα
Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα
Γαρυπίδου Βασιλεία
Βακαλοπούλου Σοφία
Παπαχρήστου Φώτιος
Οικονόμου Μαρίνα-Κέλλυ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αιμορροφιλία Α; Αναστροφή του ιντρονίου 22; Βαρύτητα; Αναστολείς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
152 σ., εικ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)