Ανάλυση διατάξεων παραγωγής ισχύος από θερμικές στροβιλομηχανές με χρήση ηλιακής ενέργειας

Περίληψη

Διατάξεις θερμικών μηχανών όπου η ηλιακή ενέργεια αντικαθιστά εν μέρει ή εν όλω τη συμβατική ονομάζονται Ηλιοθερμικές Διατάξεις (Solar Thermal Power Plants – STPPs). Οι ηλιοθερμικές διατάξεις μετατρέπουν την ηλιακή θερμική ισχύ σε μηχανική (ή και ηλεκτρική) κυρίως μέσω της χρήσης θερμικών στροβιλομηχανών (αεριοστρόβιλος, ατμοστρόβιλος και συνδυασμένος κύκλος). Δύο είναι οι βασικότερες τεχνολογίες συγκέντρωσης και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας: α) παραβολικά κάτοπτρα (troughs) όπου η ηλιακή θερμότητα προσδίδεται σε μέσο που διαρρέει σωλήνωση διερχόμενη από την εστιακή γραμμή τους και β) δέκτης πύργου με επίπεδα κάτοπτρα (power tower) όπου οι ηλιακές ακτίνες ανακλώνται σε δέκτη στην κορυφή του πύργου ο οποίος θερμαίνει το μέσο. Αντικείμενο της διατριβής είναι κατ’ αρχήν η ανάπτυξη γενικευμένου εργαλείου προσομοίωσης της λειτουργίας ηλιοθερμικών διατάξεων καθώς και αποτίμησης των επιδόσεών τους (θερμοδυναμικών και οικονομικών). Με χρήση του εργαλείου αυτού μελετώνται ηλιοθερμικές δι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Solar Thermal Power Plants (STPPs) are called the plants with thermal engines where solar energy replaces partly or wholly the fossil fuel. STPPs convert the solar thermal power into mechanical (or electrical) mainly through the use of thermal turbomachines (gas turbine, steam turbine and combined cycle). Two are the main technologies for collecting and exploiting the solar energy: a) parabolic mirrors (troughs) in which the solar heat is imparted to a medium flowing through tubing along the focal line and b) tower receiver with flat mirrors (power tower) wherein the solar rays are reflected to the receiver on the top of the tower which heats the medium.Aim of this thesis is the development of a tool suitable for modelling any STPP configuration, simulating its operation and assessing its performance (thermodynamic and economic). Aim, also, is the study of STPP configurations with existing and alternative ways for exploiting solar power and to conduct studies on the design and operatin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40665
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40665
ND
40665
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of thermal turbomachine configurations for power production using solar power
Συγγραφέας
Καλαθάκης, Χρήστος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ρευστών. Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών
Εξεταστική επιτροπή
Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος
Αρετάκης Νικόλαος
Ρουμελιώτης Ιωάννης
Γιαννάκογλου Κυριάκος
Ζερβός Αρθούρος
Καρέλλας Σωτήριος
Τζιβανίδης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ηλιοθερμία; Αεριοστρόβιλος; Ατμοστρόβιλος; Ηλιακή ενέργεια; Μοντελοποίηση; Προσομοίωση λειτουργίας; Κόστος ηλεκτροπαραγωγής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 263 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)