Περιβάλλουσα ανάλυση αξιών και περιβάλλουσα ανάλυση πολυσταδιακών διεργασιών: νέα μοντέλα και εφαρμογές

Περίληψη

Η μέτρηση της αποδοτικότητας των συστημάτων παραγωγής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την βελτίωση τους. Η αποτίμηση της αποδοτικότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση παραμετρικών ή μη-παραμετρικών τεχνικών. Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων - ΠΑΔ (Data Envelopment Analysis - DEA) αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες μη-παραμετρικές τεχνικές για την εκτίμηση της αποδοτικότητας ομοειδών μονάδων ενός συστήματος, επί τη βάσει πολλαπλών εισροών και εκροών και στηρίζεται στο γραμμικό προγραμματισμό. Σύγχρονες επεκτάσεις της ΠΑΔ αποτελούν η Περιβάλλουσα Ανάλυση Αξιών (value based DEA) και η πολυσταδιακή Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (network DEA). Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Αξιών στηρίζεται σε τεχνικές της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων (Multiple Criteria Decision Analysis - MCDA) για το μετασχηματισμό των επιπέδων των εισροών και εκροών σε αξίες. Ο μετασχηματισμός αυτός εξυπηρετεί στην ενσωμάτωση των προτιμήσεων του εκάστοτε αναλυτή, σχετικά με τις συναρτήσεις αξιών των εισροών/εκροών, στην εκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Performance measurement of production units is a critical aspect for their improvement. Performance assessment can be achieved either by parametric approaches, when specific parametric functional forms that transform particular inputs to outputs are assumed or by non-parametric approaches, when no assumptions on the production functions are made. Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric technique for measuring the performance of Decision Making Units that use multiple inputs to produce multiple outputs and has been established as the leading technique in performance measurement. Recent extensions of DEA, among others, include value based DEA and network DEA. Value based DEA is a recent development that resorts to value assessment protocols from Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) to transform the original input/output data to a value scale so as to incorporate individual prior views according to the value functions of the inputs and/or outputs in the efficiency assess ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40362
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40362
ND
40362
Εναλλακτικός τίτλος
Value based and network data envelopment analysis: new models and applications
Συγγραφέας
Σωτήρος, Δημήτριος-Γεώργιος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Δεσπότης Δημήτριος
Αποστόλου Δημήτριος
Μεταξιώτης Κωνσταντίνος
Αλεξανδρής Νικόλαος
Βλάμος Παναγιώτης
Κρητικός Εμμανουήλ
Σπυριδάκος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (ΠΑΔ); Περιβάλλουσα ανάλυση αξιών; Κανονικοποίηση των δεδομένων; Πολυσταδιακή περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων; Ερευνητική δραστηριότητα ακαδημαϊκών στην ανώτατη εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
3, xx, 232 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)