Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές με έμφαση στην υπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern): ανάπτυξη και εξέταση μοντέλου διαβάθμισης του κινδύνου πτώχευσης

Περίληψη

Η υπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern assumption) αποτελεί μια θεμελιώδη λογιστική παραδοχή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η δυνατότητα πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας (πτώχευσης) μιας επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ικανότητα των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών να εντοπίζουν γεγονότα ή συνθήκες που εγείρουν ουσιώδη αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης στο προβλεπτό μέλλον, στα πλαίσια της έκφρασης γνώμης ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων. Στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη χρηματοοικονομικού μοντέλου που παρέχει ένδειξη στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για το επίπεδο κινδύνου πτώχευσης που αντιμετωπίζει η ελεγχόμενη επιχείρηση.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Going concern assumption is a fundamental accounting principle in the preparation of financial statements, both at the individual level and at the level of consolidated financial statements. The subject of this thesis is the predictability of corporate failure (bankruptcy) of an entity in conjunction with the ability of independent auditors to identify events or conditions that may cast significant doubt upon the entity’s ability to continue as a going concern in the foreseeable future, in the framework of forming an audit opinion on the financial statements. The objective of this research is the development of a financial distress prediction model which will provide to the independent auditor an indication of the risk level facing the entity.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40183
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40183
ND
40183
Εναλλακτικός τίτλος
The audit of financial statements by certified public accountants with emphasis on the going concern assumption: development and examination of bankruptcy risk assessment model
Συγγραφέας
Γκούμα, Ολυμπία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Φίλος Ιωάννης
Τσάμης Αναστάσιος
Αποστόλου Απόστολος
Λιάπης Κωνσταντίνος
Ιατρίδης Γεώργιος
Δεμοιράκος Ευθύμιος
Θεοδωροπούλου-Δένδια Βιργινία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Εταιρική αποτυχία/πτώχευση; Υπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας; Ελεγκτική; Αξιολόγηση κινδύνου; Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή; Μοντέλο πρόβλεψης πτώχευσης/εταιρικής αποτυχίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
406 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)