Αξιολόγηση της εφαρμογής και συνεισφοράς των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από τη σκοπιά της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας

Περίληψη

Στο εξαιρετικά ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον ο εσωτερικός έλεγχος με το πλήθος τωνπροσφερόμενων υπηρεσιών του αποτελεί προστιθέμενη αξία για τους οικονομικούς οργανισμούς. Εντούτοις μέχρι σήμερα δεν είχε διενεργηθεί για την ελληνική πραγματικότητα ολοκληρωμένη και σε βάθος χρόνου έρευνα η οποία να αναφέρεται στην εφαρμογή και συνεισφορά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Για αυτό το λόγο βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση της υφιστάμενης εφαρμογής και συνεισφοράς των Σ.Ε.Ε. από τη σκοπιά της λογιστικής και χρηματοοικονομικής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε αφενός σε δεδομένα που προέρχονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφετέρου σε δεδομένα που δημιουργήθηκαν από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν προηγμένες στατιστικές μέθοδοι όπως η «Ανάλυση Παραγόντων» και η «Λογαριθμική Παλινδρόμηση». Βασικά συμπεράσματα από την στα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In a dynamic business environment internal audit is established as a value and benefit to management. However, until now it has not been carried out for the Greek reality an integrated and in depth time thesis which refers to the application and the contribution of Internal Control System. For this reason, the main purpose of this thesis is the assessment of the use and the contribution of the Internal Control System in terms of accounting and finance in hotel businesses. The methodology on the one side relied on data obtained from financial statements and on the other side on data generated from the questionnaire responses. With respect to statistical analysis advanced statistical methods were used such as ' factor analysis" and "Logistic Regression". Basic results from the ratios statistical analysis show that the factors which are differentiated between the two categories of hotel enterprises (with internal audit without internal audit) for the whole period are almost the same havin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25266
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25266
ND
25266
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of the use and contribution of internal control systems from the point of accounting and finance in greek hotel businesses
Συγγραφέας
Δρογαλάς, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Αστέριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοδούλου Πέτρος
Καραγιώργος Θεοφάνης
Βασιλειάδης Χρήστος
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Αγοραστός Κωνσταντίνος
Βαζακίδης Αθανάσιος
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Εσωτερικός έλεγχος; Ελεγκτική; Λογιστική; Χρηματοοικονομική λογιστική; Ξενοδοχειακός κλάδος; Σύστημα εσωτερικού ελέγχου; Εταιρική διακυβέρνηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (393 ; 89 σ. ), εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)