Η μετά-Καλλικράτη τοπική αυτοδιοίκηση υπό το φως της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ διατριβή στόχο έχει την ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της οργάνωσης, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α), αλλά και την ανάλυση της ταυτότητας, που αυτή έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια στην μετά το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» εποχή. Αποτελείται από επτά (7) Κεφάλαια ως εξής:Ι. Γίνεται αναφορά στην Τ.Α μέσω της παρουσίασης ιστορικών στοιχείων και αναφοράς στη διαχρονική της εξέλιξη, ανά περιόδους. ΙΙ. Πραγματεύεται την Ευρωπαϊκή διάσταση της Τ.Α και στα πλαίσια αυτά διενεργείται παρουσίαση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα αυτής. III. Ασχολείται με την παρουσίαση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του «Σχεδίου Καποδίστριας» και του «Προγράμματος Καλλικράτης» και των εξελίξεων, που αυτές εισήγαγαν στην ελληνική Τ.Α. IV. Παρουσιάζεται το προφίλ των Δήμων της Χώρας, έτσι ώστε η έρευνα να συνεχιστεί στα επόμενα στάδια και να διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με κάθε τυπολογία Δήμου. V. Εντοπίζει τα βασικά ζητήματα, που καλείται να αν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Abstract The thesis aims to analyze the temporal evolution of the organization, structure and powers of local government, and the analysis of identity, that it has formed in the recent years following the "Kallikratis Project".It consists of seven chapters as follows:I. Reference is made to local governments through the presentation of historical evidence and reference in temporal evolution, per periodII. The study addresses the European dimension of local self-government and in this context a presentation of European developments in this area is conducted.III. It deals with the presentation of the reform efforts of the "Capodistrias Plan" and the "Kallikratis Project" and developments, which were introduced in Greek local governmentIV. Also, it introduces the profile of the country's municipalities, so that research can be continued in subsequent stages and facilitate the drawing conclusions about each typology.V. It locates the key issues faced by the local government for providing h ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38143
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38143
ND
38143
Εναλλακτικός τίτλος
The local government after Kallikratis program in the light of european integration: theoretical and empirical investigation
Συγγραφέας
Γεωργάκης, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγιάννης Δονάτος
Βενετσανοπούλου Μαρία
Φίλος Ιωάννης
Κόρσου-Παναγοπούλου Μαρία-Ελένη
Μουστάκας Μελέτιος
Χλέπας Νικόλαος-Κομνηνός
Κότιος Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Πρόγραμμα Καλλικράτης; Τοπική αυτοδιοίκηση; Σχέδιο Καποδίστριας; Ελληνικοί Δήμοι; Ευρωπαϊκή ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
463 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)