Υπερφασματική ανάλυση δορυφορικών εικόνων για τη μελέτη, ποιοτικά και ποσοτικά, φυτικών παραμέτρων με τη χρήση GIS

Περίληψη

Τα δορυφορικά (spaceborne) υπερφασματικά (hyperspectral) δεδομένα αποτελούν σήμερα ένα νέο πεδίο έρευνας, και η αξιολόγηση τους θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιχειρησιακή τους εφαρμογή. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίηση των νέων αυτών δορυφορικών δεδομένων, σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της χρήσης των δορυφορικών δεδομένων του υπερφασματικού απεικονιστή Hyperion (ΕΟ-1) στην αναγνώριση και ταξινόμηση των γεωργικών καλλιεργειών (καλαμπόκι, βαμβάκι, ρύζι, καπνός και τομάτα). Πιο συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση της έρευνας αυτής, οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 1) Η μείωση της διάστασης της φασματικής πληροφορίας και η εύρεση των 'βέλτιστων' στενού εύρους φασματικών διαύλων (narrowbands) που συμβάλουν στην διάκριση των υπό εξέταση γεωργικών καλλιεργειών, 2) η εφαρμογή και η εκτίμηση της ακρίβειας των διαφόρων μεθόδων ταξινόμησης και η σύγκριση μεταξύ τους και 3) η σύγκριση των υπερφασματικών δεδομένων του απεικονιστή Hyperio ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nowadays, the spaceborne hyperspectral data are a research challenge in various scientific fields and their assessment will contribute to the operational implementation. Thus taking into account the scientific interest for this type of data, the aim of the thesis was the investigation of Hyperion data, the first spaceborne hyperspectral sensor, in identification and classification of five agricultural crops (corn, cotton, rice, tobacco and tomato. More specifically, the objectives were the following: 1) the hyperspectral data dimensionality reduction and the determination of 'optimal' narrowbands that best characterizes the examined crops, 2) accuracy assessment of the implemented classifications algorithms and 3) assessment of the hyperspectral data discrimination power relative to the Landsat 5 TM data through the comparison of classifications accuracy. The study was conducted in the agricultural area between County borders of Kavala and Xanthi that comprises a part of the Nestos Riv ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24529
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24529
ND
24529
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of hyperspectral satellite images for qualitative and quantitative assessment of vegetation parameters with GIS
Συγγραφέας
Ντούρος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική. Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Συλλαίος Νικόλαος
Ζαλίδης Γεώργιος
Καρτέρης Μιχαήλ
Αστάρας Θεόδωρος
Γήτας Ιωάννης
Περάκης Κωνσταντίνος
Τσακίρη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Ταξινόμηση γεωργικών καλλιεργειών; Υπερφασματικές δορυφορικές εικόνες; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Μείωση της διάστασης των υπερφασματικών δεδομένων; Διαχωριστική ανάλυση; Απεικονιστής Hyperion
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
126 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)