Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε μεταϋλικά μεταβαλλόμενου δείκτη διάθλασης, πλασμονικά συστήματα και δίκτυα οπτικών οινών

Περίληψη

Τα μεταϋλικά αποτελούν ένα σχετικά νέο πεδίο έρευνας το οποίο είναι πολ-λά υποσχόμενο καθώς παρουσιάζει ιδιότητες οι οποίες δεν έχουν βρεθεί έωςτώρα στη φύση. Μία από τις σημαντικε΄ς κατευθύνσεις ερευνητικής δραστηριό-τητας στο πεδίο αυτό είναι η μελέτη καινοτόμων χαρακτηριστικών στη διάδοσηηλεκτρομαγνητικών (ΗΜ) κυμάτων σε φακούς με μεταβαλλόμενο δείκτη διά-θλασης. Στη Διατριβή αυτή, τρεις μέθοδοι γεωμετρικής οπτικής και μία κυμα-τική μέθοδος έχουν αναπτυχθεί για τη διερεύνηση της διάδοσης ΗΜ κυμάτωνμέσα από υλικά συγκεκριμένων δεικτών διάθλασης. Επιπλέον μελετάται η διά-δοση ΗΜ κυμάτων μέσα από οργανωμένες δομές καθώς και μέσα από τυχαίαδίκτυα φακών μεταβαλλόμενου δείκτη διάθλασης, όπως οι φακοί και οι οπέςLuneburg. Δείχνουμε ότι κυματοδηγοί, οι οποίοι αποτελούνται από φακούςLuneburg, προσφέρουν τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου στη διάδοση τωνΗΜ κυμάτων. Επίσης δείχνουμε ότι διακλαδισμένη διάδοση καθώς και ακραίαφαινόμενα μπορούν να αναδειχθούν σε τέτοια πολύπλοκα φωτονικά δίκτυα.Επί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Metamaterials constitute a relatively new field which is very promisingbecause it exhibits properties that may not be readily found in nature. Oneof promising lines of research is the study of novel characteristics of the propagationof electromagnetic (EM) waves in gradient refractive index (GRIN)lenses. In this Thesis, three geometrical optics methods as well as a wavenumerical method have been developed for the investigation of EM wavespropagation through media with certain refractive indices. Furthermore, westudy the propagation of EM waves through specific geometrical configurationsas well as through complex random networks of GRIN lenses, such asLuneburg (LL) and Luneburg Hole (LH) lenses. We show that waveguides,which are formed by LLs, offer the capability of better controlling the propagationcharacteristics of EM waves. In addition, we show that branchedows and extreme events can arise in such complex photonic systems.In addition to GRIN lenses networks, we use the discrete non ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38785
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38785
ND
38785
Εναλλακτικός τίτλος
Electromagnetic wave propagation in gradient index metamaterials, plasmonic systems and optical fiber networks
Συγγραφέας
Ματθαιάκης, Μάριος του Μύρων
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσιρώνης Γιώργος
Τζωρτζάκης Στέλιος
Καφεσάκη Μαρία
Ζώτος Ξενοφών
Περάκης Ηλίας
Κομίνης Ιωάννης
Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Κυματοδηγοί; Διακλαδισμένη διάδοση; Ακραία φαινόμενα; Πολύπλοκα δίκτυα; Οπτικές ίνες; Επιφανειακά πλασμόνια; Ένεργα διηλεκτρικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 97 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)