Ολοκληρωμένη επεξεργασία και αξιοποίηση στερεών οργανικών αποβλήτων στην περιοχή της Μεσογείου με χρήση αναερόβιας χώνευσης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών οργανικών αποβλήτων, από τα πλέον παραγόμενα είδη στην περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τέσσερα στερεά οργανικά απόβλητα προερχόμενα από αγροβιομηχανικές δραστηριότητες, δηλαδή απόβλητα οινοποιείου (winery waste, WW), απόβλητα εκκόκκισης βάμβακος (cotton gin waste, CGW), απόβλητα ελαιουργείου (ελαιοπυρήνα) (olive pomace, OP) και απόβλητα βιομηχανίας χυμών (juice industry waste, JW) (απόβλητα πορτοκαλιών).Το πρώτο βήμα της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του δυναμικού μεθανίου των υπό μελέτη υποστρωμάτων στην αρχική τους μορφή, μέσω αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών λόγων υπόστρωμα προς εμβόλιο (substrate to inoculum ratio, SIR) και διαφορετικών ειδών εμβολίου. Γι’ αυτόν τον σκοπό, διεξήχθησαν δοκιμές βιοχημικού δυναμικού μεθανίου (biochemical methane potential, BMP), στις οποίες εξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present doctoral thesis is to study the treatment and valorization of some of the most produced types of solid organic waste of the Mediterranean area and especially of Greece, using the anaerobic digestion technology. Specifically, four solid organic waste originating from agroindustrial activities, namely winery waste (WW), cotton gin waste (CGW), olive mill waste (olive pomace) (OP) and juice industry waste (JW) (orange waste), were studied.The first step of this study was the determination of the methane potential of the investigated substrates in their raw form, by evaluating the influence of different substrate to inoculum ratios (SIR) and inoculum types. To this purpose, Biochemical Methane Potential (BMP) assays were conducted, in which four SIR, i.e. 0.25, 0.5, 1 and 2 (on a volatile solids (VS) basis), were tested and three different inocula, namely anaerobic sludge, landfill leachate and gravitationally thickened anaerobic sludge, were compared. Ultimately ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39804
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39804
ND
39804
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated solid organic waste treatment and valorization in the Mediterranean area using anaerobic digestion
Συγγραφέας
Πελλέρα, Φραντσέσκα-Μαρία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Εξεταστική επιτροπή
Γιδαράκος Ευάγγελος
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Κομίλης Δημήτριος
Καρατζάς Γεώργιος
Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Βενιέρη Δανάη
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αναερόβια χώνευση; Στερεά οργανικά απόβλητα; Προεπεξεργασία; Μικροκύματα; Χημική; Συν-χώνευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 238 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)