Βελτιστοποίηση της αναερόβιας συναποικοδόμησης λυμάτων χοιροστασίου και ελαιοτριβείου για παραγωγή ενέργειας

Περίληψη

Τα ελαιοτριβεία παράγουν μεγάλες ποσότητες υγρών και στερεών αποβλήτων. Στις Μεσογειακές χώρες, η ποσότητα των αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία υπολογίζεται σε 30εκ. m3 ετησίως και η περιεκτικότητα τους σε COD είναι περίπου 100-120kg/ton ελιάς, το οποίο είναι ίσο με 45-55kg BOD/ton ελιάς και έτσι η διάθεσή τους χωρίς επεξεργασία προκαλεί δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.Ο μεγάλος όγκος αποβλήτων των ελαιοτριβείων και το υψηλό ρυπαντικό τους φορτίο απαιτούν μία αποτελεσματική μέθοδο επεξεργασίας πριν τη διάθεση τους στον τελικό αποδέκτη. Η μέθοδος επεξεργασίας που προτείνεται είναι η αναερόβια επεξεργασία, η οποία πλεονεκτεί έναντι των άλλων μεθόδων, διότι παράλληλα με τη μείωση του οργανικού φορτίου γίνεται και ανάκτηση ενέργειας (CH4). Ωστόσο, η αναερόβια επεξεργασία των λυμάτων ελαιοτριβείων χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς η οργανική ουσία των λυμάτων αυτών αποτελείται κυρίως από φαινόλες, λιπίδια και μακρομόρια λιπαρών οξέων. Αυτές οι ουσίες προκαλούν αστάθεια στη βιολογική αποικοδόμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Olive mills produce enormous quantities of liquid and solid waste (OMW). In Mediterranean countries, the amount of waste produced by the oil mills is estimated to be 30 million m3 per annum and the COD content is about 100-120 kg/ton olive, which is equal to 45-55kg BOD /ton olives. Thus, the disposal of OMW without pretreatment causes adverse environmental impacts.The large amount of olive mill waste (OMW) and the high organic load require an effective method of treatment before their disposal to the final recipient. Anaerobic digestion is a widely applied method for treating these wastes, because it combines reduction of the organic load and also provides energy recovery in the form of methane (CH4). However, anaerobic digestion of OMW is characterized to be problematic, as OMW consits mainly of polyphenols, lipids and macromolecules fatty acids. These substances cause instability in organic degradation, inhibit the methanogenesis, affect the reduction of COD and prolong the overall ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35046
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35046
ND
35046
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization of the anaerobic codigestion of pig wastes and olive mill wastewater for energy production
Συγγραφέας
Κούγιας, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Μαρτζόπουλος Γεράσιμος
Νικήτα-Μαρτζοπούλου Χρυσούλα
Βουγιούκας Σταύρος
Γέμτος Θεοφάνης
Γεωργακάκης Δημήτριος
Παπαδάκης Γεώργιος
Κωστόπουλος Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αναερόβια συναποικοδόμηση; Λύματα χοιροστασίου; Λύματα ελαιοτριβείου; Παραγωγή ενέργειας; Βιοαέριο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
249 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)