Ο πολιτικός ρόλος των μεγάλων οικογενειών κατά την παλαιολόγεια περίοδο: τα πρόσωπα και τα κείμενα: 1258-1453

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει μέσω της διακειμενικότητας, της πολύπλευρης προσέγγισης και με συνθετικό τρόπο, τον πολιτικό ρόλο των μεγάλων οικογενειών κατά την παλαιολόγεια περίοδο. Πρώτα απ' όλα, ο πολιτικός ρόλος είναι απότοκος της φυσιογνωμίας του ύστερου Βυζαντίου (1258-1453). Επιπροσθέτως, διέπεται από έναν έντονο συγκεντρωτισμό πολιτικών καθηκόντων στα μέλη των οικογενειών. Μάλιστα, η τάση αυτή ενισχύεται κατά το πρώτο ήμισυ του 15ου αιώνα. Χάρη στη διεξαχθείσα έρευνα, οι μεγάλες οικογένειες με πολιτική δράση, δύναται να κατηγοριοποιηθούν σε κωνσταντινουπολίτικες και σε επαρχιακές. Περαιτέρω, οι πρώτες, σε αυτοκρατορικές, σε αναβαθμισμένες που προέρχονται από την κομνήνεια περίοδο και την περίοδο της Νίκαιας, σε νέες, που εμφανίζονται στο πολιτικό προσκήνιο κατά την παλαιολόγεια εποχή και σε υποβαθμισμένες, που περιθωριοποιούνται από την πολιτική εξουσία. Με τη σειρά τους, οι επαρχιακές κατηγοριοποιούνται σε ηγεμονικές (Άγγελοι-Δούκες στην Ήπειρο, Μεγαλοκομν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aims to explore and examine, through the intertextuality, total approach and in the context, the political role of the great families. First of all, the political role of the great families is the result from the features of late Byzantium (1258-1453). Furthermore, the political role used to have a strongly centralized system to the functions in the members of their families. This tension is more intense during the first half of 15th century. Primarily, the great families with political role are classified as Constantinopolitan and provincial families. Moreover, the first are classified as imperial families (Palaiologues, Kantacuzenoi) as families, whose their origin are localized in the komnenian period, as families from the Nicean period and as new families, who appear on the political stage during palailogan era. Finally, there are families who tend to be marginalized in authority like the Laskarides or Skleroi. In addition, the political role is determined by the polit ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cette thèse essaie de prouver que le rôle politique que les grandes familles jouent, est le résultat de la physionomie de Byzance pendant la période tardive. D’un côté, il est caractérisé par une concentration de devoirs à une famille ou à un de ses représentants. Certes, ce phénomène est plus fort pendant la moitié du 15ème siècle. De l’autre côté, il est caractérisé par l’apparition des forces régionales et l’action politique des familles régionales, leur liaison avec le pouvoir central et leur résistance.Les familles, qui jouent un rôle politique, peuvent être divisées à des familles Constantinopolitains et des familles régionales. Ces premières sont classifiées à des familles impériales (Paléologues, Cantacuzènes,) à des familles qui existaient déjà à l’avant scène avant 1204, soit à des familles dans l’État de Nicée (voir Acropolitès) Ensuite, il y a des familles marginalisées, comme les Laskarides. Le caractère des familles est économique, militaire, ecclésiastique, juridique, s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39415
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39415
ND
39415
Εναλλακτικός τίτλος
The political role of the great families during the palaiologan period: the persons and the texts: 1258-1453
Συγγραφέας
Σολωμού, Σταυρούλα του Σωτήριος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιώτου Αντώνιος
Πολέμης Ιωάννης
Μαρκόπουλος Αθανάσιος
Κόλιας Ταξιάρχης
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Καλαμάκης Διονύσιος
Παΐδας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αριστοκρατία; Οικογένειες; Διοίκηση; Δίκτυο; Αξιώματα; Παλαιολόγοι; Καντακουζηνοί; Οικείοι; Καθολικοί κριτές; Εκκλησία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (967 ; 301 σ.), εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)