Δοκίμια στην ανάλυση αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας σε καθεστώς τεχνολογικής ετερογένειας

Περίληψη

Το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος κάθε πλευράς της Ανάλυσης Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει τοποθετηθεί στο να αναλυθούν οι μηχανισμοί και να αναγνωριστούν οι πηγές της ετερογένειας των υπό μελέτη μονάδων ώστε να εγγυηθούμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πως η διαδικασία σύγκρισης θα συμβεί μεταξύ όμοιων μονάδων λήψης απόφασης. Σχετικά με τις πηγές ετερογένειας, έχουν αναζητηθεί μεταξύ του καθεστώτος ιδιοκτησίας της επιχείρησης, της ικανότητας διοίκησης, του μεγέθους της επιχείρησης, της τεχνολογίας παραγωγής στην οποία η μονάδα έχει πρόσβαση μεταξύ άλλων. Το τελευταίο θα μπορούσε να αποδοθεί στις πηγές, στους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας, τους κανονισμούς σχετικά με την διαδικασία παραγωγής και παρελθόντα επιτεύγματα τα οποία καθορίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό τα μελλοντικά. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ερευνηθεί υπό την ταμπέλα της τεχνολογικής ετερογένειας. Οι εμπειρικές μελέτες στο πεδίο της Ανάλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ample interest of every strand in Efficiency and Productivity Analysis during the last decades has been placed on unravelling the mechanisms and identifying the sources of heterogeneity among the units under consideration so as to guarantee to the most possible extent that the benchmarking process takes places among similar Decision Making Units. Regarding the sources of heterogeneity have been scouted among the ownership scheme of the firm, the managerial ability, the size of the firm, the technology the production entity has access to among others. The latter could be further attributed to resource endowments, productivity differentials, regulations over the production process and past achievements which determine to a significant extent, future developments. All in all, these factors have been explored under the label of technological heterogeneity. Efficiency analysis‘ empirical literature has been beneficiated by the introduction of metafrontier, almost a decade ago, which env ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39153
ND
39153
Εναλλακτικός τίτλος
Essays in efficiency and productivity analysis under technology heterogeneity regimes
Συγγραφέας
Χατζησταμούλου, Νικόλαος του Αριστείδης
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σκούρας Δημήτριος
Κουνετάς Κωνσταντίνος
Τσιώνας Ευθύμιος
Χάλκος Γεώργιος
Μούρτος Ιωάννης
Broadstock David
Τσεκούρας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Μικροοικονομετρική ανάλυση; Βιομηχανική οργάνωση; Αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα-Απόδοση; Παραγωγική αποτελεσματικότητα; Εξάρτηση διαδρομής-Αρχικές συνθήκες; Ενδογένεια; Ενεργειακή αποτελεσματικότητα; Διάχυση γνώσης; Ανταγωνιστικότητα; Τεχνολογική ετερογένεια; Εξάρτηση κατάστασης, σταθερή επίδραση; Σύγχρονη θεωρία παραγωγής; Τεχνολογία παρασκευής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
191 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)