"Μέσα από τα μάτια των τυφλών": μια ανθρωπολογική ερμηνεία της "όρασης"

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εκείνοι και εκείνες που αυτοπροσδιορίζονται ως τυφλά άτομα ή άτομα με προβλήματα όρασης βιώνουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους στο πλαίσιο μίας κοινωνίας, η οποία, λόγω της μερικής ή ολικής απουσίας όρασης, τους/τις προσδιορίζει ως ετερότητα. Ειδικότερα εστιάζει στις διαδικασίες μέσω των οποίων συγκροτούνται το σώμα, οι αισθήσεις και η υποκειμενικότητα των τυφλών ατόμων σε συμφραζόμενα «οπτικοκεντρισμού», δηλαδή σε πολιτισμικά πλαίσια όπου η όραση θεωρείται το πιο διανοητικό, αντικειμενικό και αξιόπιστο μέσο πρόσβασης στη γνώση και την αλήθεια, την ίδια στιγμή που οι «μη οπτικές» αισθήσεις – η ακοή, η αφή, η όσφρηση και γεύση – υποβιβάζονται σε σωματικές, υποκειμενικές και αναξιόπιστες. Εξετάζει, επίσης, τους τρόπους με τους οποίους, η ακοή και η αφή, τα δύο αισθητήρια στα οποία βασίζονται κυρίως τα τυφλά άτομα για να αντιληφθούν και να αντικειμενοποιήσουν την περιβάλλουσα πραγματικότητα, διαπλέκον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation studies the different ways in which those that define themselves as blind people or people with visual impairments experience their self and the world around them in the framework of a society that, due to their partial or total loss of sight, demarcates them as alterity. In particular, this dissertation focuses on the procedures through which the blind people’s body, senses and subjectivity are constructed in the contexts of ‘‘ocularcentrism’’; that is in cultural frameworks where sight is considered to be the most intellectual, objective and reliable means of access to truth and reality, whereas the ‘‘non visual’’ senses – hearing, touch, smell and taste – are downgraded as somatic, subjective and unreliable. It also examines the ways in which hearing and touch, the two senses that blind people mainly rely on so as to perceive and objectify reality, intersect someone’s remaining sight, as well as previous sensorial memories that are mobilized as somatic memor ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39111
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39111
ND
39111
Εναλλακτικός τίτλος
''Through the eyes of the blind'': an anthropological interpretation of ''sight''
Συγγραφέας
Χαρίδη, Ευαγγελία του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγαρουφάλη Ελένη
Γκέφου-Μαδιανού Δήμητρα
Αθανασίου Αθηνά
Μακρής Γεράσιμος
Κυριαζή Παναγιώτα
Αλεξιάς Γεώργιος
Κακαβούλια Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Τυφλότητα; Αναπηρία; Σώμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
306 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)