Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων σε συνθήκες αβεβαιότητας: η αξία της πληροφορίας σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένους υδροφορείς

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή προτείνεται και εφαρμόζεται επιτυχώς ένα καινοτόμο εργαλείο απόφασης για τη βέλτιστη και ταυτόχρονα βιώσιμη διαχείριση ενός υπόγειου υδροφορέα που βρίσκεται σε κατάσταση εντατικής εκμετάλλευσης, σε συνθήκες υδρογεωλογικής αβεβαιότητας. Απαρτίζεται από ειδικά συνδυασμένα μοντέλα. Για τη λειτουργία του συστήματος αυτού χρησιμοποιούνται και συνδυάζονται στοιχεία από την στοχαστική ανάλυση, την προσομοίωση των υδατικών συστημάτων και τη διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων. Το υπόψη σύστημα χρησιμοποιείται αρχικά για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπόγειου κοκκώδη υδροφορέα της λεκάνης απορροής της λίμνης Κάρλας, από ποσοτικής πλευράς. Εξαιτίας, όμως, της χωρικής μεταβλητότητας της υδραυλικής αγωγιμότητας και της έλλειψης επαρκών δειγματοληπτικών τιμών της, η εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης του υπόγειου υδροφορέα εμπεριέχει αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα αυτή αποτιμάται με τη χρήση της στοχαστικής προσομοίωσης και ειδικότερα με τη χρήση γεωστατιστικών με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this study an innovative decision framework is presented for the optimum and sustainable management of an over-exploited aquifer, under uncertain conditions. This framework is a modelling system of specifically designed and combined models and which use information from the stochastic analysis, the water resources simulation and the groundwater management. The models that are incorporated and combined – through their data exchange – are six, with four of them being simulation models. Initially, the modeling system was used for the simulation of Lake Karla watershed aquifer’s present situation. Historical data series were used and the results confirm the over-exploitation status of the aquifer and the impressive drop of the water table. The heterogeinity of hydraulic conductivity though and the lack of data, create an uncertain hydrogeological environment. The K parameter uncertainty is assessed through the use of stochastic simulation and more specifically through geostatistical met ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39090
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39090
ND
39090
Εναλλακτικός τίτλος
Groundwater resources management under conditions of uncerainty: the value of information in environmentally degraded aquifers
Συγγραφέας
Σιδηρόπουλος, Παντελής (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μυλόπουλος Νικήτας
Λουκάς Αθανάσιος
Λατινόπουλος Περικλής
Τσακίρης Γεώργιος
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Ψιλοβίκος Άρης
Καρατζάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ολοκληρωμένη προσομίωση υδατικών πόρων; Βέλτιστη και βιώσημη διαχείρηση υπογείων υδατικών πόρων; Ποσοτική αποκατάσταση υπογείου υδροφορέα; Υπέρ-εκμετάλλευση υπογείου υδροφορέα; Εκτίμηση αβεβαιότητας υδραυλικής αγωγιμότητας; Στοχαστική προσομίωση και βελτιστοπίηση; Αξία της πληροφορίας της υδραυλικής αγωγιμότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 331 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)