Διερεύνηση κοινωνικο-οικονομικών αλληλεπιδράσεων στην εφαρμογή της κοινοτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων

Περίληψη

Τα αρδευτικά δίκτυα αποτελούν πόρους κοινής δεξαμενής καθώς χαρακτηρίζονται από διαιρετότητα και από δυσκολία αποκλεισμού. Σύμφωνα με την παραδοσιακή οικονομική θεωρία, η απουσία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την εγωιστική φύση του ανθρώπου μπορούν να οδηγήσουν στην εξάντληση των πόρων κοινής δεξαμενής, μια κατάσταση που ο Hardin το 1968 χαρακτήρισε ως «τραγωδία των κοινών». Παρόλα αυτά, ένας σημαντικός αριθμός μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία, αμφισβητεί αυτές τις δυσοίωνες προβλέψεις και υποστηρίζει πως ομάδες με κοινό συμφέρον, αντιλαμβάνονται την αλληλεξάρτηση των μελών τους και επενδύουν στη θέσπιση κανόνων που αντέχουν στο χρόνο που διασφαλίζουν υψηλή απόδοση και τη βιώσιμη διαχείριση του πόρου. Το θεωρητικό πλαίσιο της Θεσμικής Ανάλυσης και Ανάπτυξης, που χρησιμοποιείται ευρέως στη μελέτη πόρων κοινής δεξαμενής, έπαιξε καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση της παρούσας μελέτης. Αρχικά παρουσιάζεται η εμπειρική ανάλυση που διεξήχθηκε σε χωριά της Ευρυτανίας. Τα αποτελέσματα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Irrigation systems are common pool resources since they are characterized by both difficulty of exclusion and high subtractability. Traditional economic theory argues that the absence of property rights and the selfish nature of mankind can lead to the exhaustion of common pool resources, which Hardin in 1968 defined as the “tragedy of the commons”. However, a significant number of publications found in bibliography, challenges these ominous predictions. These studies demonstrate that people with common interest, perceive the degree of their interdependence and contract durable agreements that ensure both high performance and sustainable management of the resource. The Institutional Analysis and Development framework which is widely used for studying common pool resources played a leading role in the organization of this study. At first a case study research which was conducted in villages of Euritania is presented. The results of the research indicate that local communities managed to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29306
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29306
ND
29306
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of socio-economic interactions in the implementation of community-based water resource management
Συγγραφέας
Γεωργακόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Θεοδοσίου Νικόλαος
Σιδηρόπουλος Επαμεινώνδας
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Καρατζάς Γεώργιος
Καρπούζος Δημήτριος
Κολοκυθά Ελπίδα
Λατινόπουλος Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση υδατικών πόρων; Θεωρία παιγνίων; Μοντέλα βασισμένα σε πράκτορες; Οικονομικό πείραμα; Εμπειρική ανάλυση; Αρδευτικά δίκτυα; Πόροι κοινής δεξαμενής; Θεωρητικό πλαίσιο της θεσμικής ανάλυσης και ανάπτυξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
170 σ., xii, εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)