Εκτίμηση της διακινδύνευσης της εξωτερικής ρύπανσης των υπόγειων νερών: εφαρμογή στη λεκάνη του Ανθεμούντα

Περίληψη

Στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η εκτίμηση της διακινδύνευσης στην εξωτερική ρύπανση των υπόγειων νερών της λεκάνης του Ανθεμούντα. Η περιοχή έρευνας καταλαμβάνει έκταση 374,69 km², υπάγεται διοικητικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έχει μόνιμο πληθυσμό 56,217 κατοίκους. Αποστραγγίζεται από καλά ανεπτυγμένο υδρογραφικό δίκτυο και μεγαλύτερο ποταμό τον Ανθεμούντα όπου τα τελευταία χρόνια δεν έχει μόνιμη ροή. Στην περιοχή έρευνας εκτεταμένη υδροφορία συναντάται εντός των ιζημάτων στους πορώδεις υδροφορείς, ενώ στα διερρηγμένα πετρώματα είναι τοπική κυρίως σε ζώνες διάρρηξης. Από την υδροχημική έρευνα προέκυψε ότι τα σημαντικότερα ποιοτικά προβλήματα της περιοχής είναι η νιτρορύπανση που οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, η διείσδυση του θαλασσινού νερού ως απόρροια των υπεραντλήσεων, τα γεωθερμικά ρευστά που ανέρχονται από τα ρήγματα και αναμειγνύονται με τους επιφανειακούς ψυχρούς υδροφορείς και η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων. Το αρσενικό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this Ph.D. thesis is the assessment of groundwater pollution risk in Anthemountas river basin which covers an area of 374,69 km², and has a permanent population of 56.217 inhabitants. It is drained by a well-developed hydrographic network which is classified in the sixth class. The main river is Anthemountas without permanent flow. The relief is high hills - semi-mountainous with mean altitude and slope 259.3 m and 20%, respectively. The mountainous part of the basin consists of ophiolitic, crystalline and carbonate rocks, while the lowlands consist of Neogene and Quaternary sediments representing the 65% of the formations. Palaiozoic rocks are extremely fissured while the study area is characterized by intense neotectonic activity with Anthemountas fault as the most important fault. The main aquifer systems is developed within the neogene and quaternary deposits of confined and/or unconfined conditions, while the aquifers in fissured rocks are locally in fault zones. Human ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37570
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37570
ND
37570
Εναλλακτικός τίτλος
Assessing groundwater pollution risk in Anthemountas basin, Northern Greece
Συγγραφέας
Καζάκης, Νεραντζής (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Σούλιος Γεώργιος
Βαργεμέζης Γεώργιος
Διαμαντής Ιωάννης
Λατινόπουλος Περικλής
Πλιάκας Φώτιος-Κωνσταντίνος
Καντηράνης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογεωλογική έρευνα; Εξασθενές χρώμιο; Υφαλμύριση; Νιτρορύπανση; Τρωτότητα; Διακινδύνευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 428 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)