Οι επιρροές της αγγλικής γλώσσας στη μετάφραση ειδικής ορολογίας προς την ελληνική

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με θέμα «Η επιρροή της αγγλικής γλώσσας στη μετάφραση ειδικής ορολογίας προς την ελληνική» εκπονήθηκε στο ΤΞΓΜΔ του Ιόνιου Πανεπιστημίου με σκοπό τον εντοπισμό και καταλογογράφηση της ειδικής ορολογίας αποσκοπώντας στη διερεύνηση αφενός του μεγέθους της επιρροής της αγγλικής γλώσσας επί της ελληνικής και αφετέρου της υπόθεσης η επιρροή μεταξύ των δύο γλωσσών να είναι αμφίδρομη σε κάποιον επιστημονικό τομέα. Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθη, χρησιμοποιώντας σώματα κειμένων στα επιστημονικά πεδία των οικονομικών επιστημών, των επιστημών του περιβάλλοντος και των βιοεπιστημών. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδηγεί στην εξαγωγή πολύ ενδιαφερόντων γενικών και ειδικών συμπερασμάτων όσον αφορά στην επιρροή όχι μόνο της αγγλικής στην ορολογία των επιλεχθέντων επιστημονικών πεδίων, αλλά και της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. thesis titled "The influence of the English language upon the translation of special terminology into the Greek language" was elaborated in the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting of the Ionian University, having as its primary aim to identify and catalog the special terminology with the intention to explore both the size of the influence of the English language upon the Greek one and secondly the case the influence between the two languages ​​to be interactive in some scientific fields. It includes the results and conclusions of research which was conducted using corpora in the scientific fields of economics, environmental sciences and biosciences. The quantitative and qualitative analysis of the research results leads to the export of very interesting general and specific conclusions regarding the influence not only of the English terminology upon the selected scientific fields, but also of the Greek language as well as the interaction between the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38886
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38886
ND
38886
Εναλλακτικός τίτλος
The influence of the english language upon the translation of special terminology into the greek language
Συγγραφέας
Μεντζελόπουλος, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Εξεταστική επιτροπή
Κελάνδριας Παναγιώτης
Κεντρώτης Γεώργιος
Παριανού Αναστασία
Παπαβασιλείου Περικλής
Καρράς Ιωάννης
Παπάς Κριστιάν
Σωσώνη Βιλελμίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μετάφραση; Ορολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
544 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)