Επέκταση και χρήση των υβριδικών μοντέλων λανθανουσών μεταβλητών σε δεδομένα με ελλιπείς παρατηρήσεις και για την εύρεση σημείων επιρροής

Περίληψη

Ο όρος Υβριδικός χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει το μεικτό χαρακτήρα ενός αντικειμένου το οποίο αποτελείται από δύο στοιχεία. Τα Υβριδικά μοντέλα λανθανουσών μεταβλητών επιτρέπουν τον ορισμό δύο ή περισσοτέρων κλάσεων και δομές εντός των ομάδων οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος από απλή ανεξαρτησία (local independence) έως σύνθετες σχέσεις μεταξύ των λανθανουσών μεταβλητών. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά και σχολιασμός της βιβλιογραφίας στο πεδίο των Υβριδικών μοντέλων καθώς και λεπτομερής παρουσίαση της διαδικασίας εκτίμησης με χρήση του ΕΜ ενός Υβριδικού Hybrid 2LC/2PL-Hom μοντέλου. Ο συμβολισμός 2LC/2PL-Hom δηλώνει ένα μοντέλο για το οποίο οι απαντήσεις στα ερωτήματα προς απόκριση εξαρτώνται από μία διακριτή λανθάνουσα μεταβλητή η οποία διαιρεί τον πληθυσμό σε δύο ομάδες (2LC) και επιπλέον ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα σε μία από τις δύο αυτές ομάδες εξαρτώνται από μία συνεχή λανθάνουσα μεταβλητή. Η πιθανότητα απάντησης για αυτή την ομάδα δίνεται από το μοντέλο δύο παρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The term Hybrid is used in general to describe the mixed character of something having two kinds of components. Hybrid latent variable models allow the specification of two or more classes and withinclass structures that can range from local independence to complex structural relations between latent continuous variables. Chapter 1 discusses the literature in the area of Hybrid latent variable models, with details concerning the estimation procedure based on EM of a Hybrid 2LC/2PL-Hom model for binary data. By the notation 2LC/2PL-Hom we denote a model in which the response to any item is governed by a discrete latent variable which subdivides the population into two latent groups (2LC) and additionally that a response to any item in a particular one of these groups is governed by another continuous latent variable. The response probability for this group of subjects is described by the two-parameter item response (2PL) model. The other latent class is assumed homogeneous (Hom) without ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38744
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38744
ND
38744
Εναλλακτικός τίτλος
Using and expanding hybrid latent variable models for modelling missing data and for discovering influential points
Συγγραφέας
Τσομπανάκη, Ευγενία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τμήμα Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Βασδέκης Βασίλειος
Μουστάκη Ειρήνη
Καρώνη Χρυσηΐς
Ντζούφρας Ιωάννης
Παπαγεωργίου Ιουλία
Κατέρη Μαρία
Erosheva Elena
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Υβριδικά μοντέλα λανθανουσών μεταβλητών; Ελλειπή δεδομένα; Σημεία επιρροής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 162 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)