Προστασία οπλισμένου σκυροδέματος με χρώματα

Περίληψη

Το αντικείμενο της διδακτορική διατριβής ήταν η προστασία του οπλισμένου σκυροδέματος με χρώματα και πιο συγκεκριμένα η προστασία του ελαφροβαρούς σκυροδέματος με χρήση κίσσηρης. Εκτιμήθηκαν έξι παράμετροι που επιδρούν στη διάβρωση και την προστασία του χάλυβα οπλισμού μέσα στο σκυρόδεμα από τους εξωτερικούς παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ακεραιότητα των χαλύβων και του κονιάματος. Αυτοί οι παράγοντες ήταν το είδος τσιμέντου, οι οργανικές και ανόργανες επικαλύψεις, το είδος χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, η κοκκομετρία του αδρανούς, η προσθήκη αναστολέα αλκαλοπυριτικής αντίδρασης και οι αναστολείς διάβρωσης είτε ως πρόσθετο είτε ως εμποτισμός. Δοκίμια εκτέθηκαν σε τρία διαφορετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα: θάλαμο αλατoνέφωσης, μερική εμβάπτιση σε διάλυμα 3,5% κ.β. NaCl και ατμοσφαιρική έκθεση. Η επίδραση στον χάλυβα και το κονίαμα όλων των ανωτέρω παραγόντων εκτιμήθηκε με χρονική εξέλιξη του δυναμικού διάβρωσης και σταθμικό προσδιορισμό της απώλειας μάζας των οπλισμών, μέτρηση του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis was the protection of reinforced concrete by coatings and specifically the protection of lightweight concrete with pumice, a Greek lightweight aggregate. Six parameters that influence reinforcing steel corrosion and protection from outside factors that affect negatively the integrity of steel or concrete were evaluated. These parameters were type of cement, organic and inorganic coatings, type of reinforcing steel, aggregate gradation, addition of alkali-silica reaction inhibitor and corrosion inhibitors. Reinforced specimens were exposed in three different corrosive environments: accelerated corrosion in salt-spray chamber, medium-term corrosion in partial immersion in 3.5% wt. NaCl solution and long-term corrosion in atmospheric exposure. The influence on steel and mortars of the above mentioned parameters was evaluated by time evolution of corrosion potential and determination of mass loss of steels, measurement of carbonation depth in pumice mortars and measur ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38312
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38312
ND
38312
Εναλλακτικός τίτλος
Protection of reinforced concrete by coatings
Συγγραφέας
Πανταζοπούλου, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπατής Γεώργιος
Μοροπούλου Αντωνία
Χρυσουλάκης Ι.
Καραγιάννη Χάιδω- Στεφανία
Τσιβιλής Σωτήριος
Κατσιώτη-Μπεάζη Μαργαρίτα
Καραντώνης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Διάβρωση οπλισμένου σκυροδέματος; Προστασία οπλισμένου σκυροδέματος; Ελαφροβαρές σκυρόδεμα; Οργανικές επικαλύψεις; Αναστολείς διάβρωσης; Ανόργανες επικαλύψεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)