Επίδραση ορυκτών πρόσθετων παραπροϊόντων βιομηχανίας στη διάβρωση του οπλισμού σκυροδέματος

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η πειραματική μελέτη και διερεύνηση της χρήσης παραπροϊόντων βιομηχανίας, σκοπό την προστασία του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος (ΧΟΣ) και βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος.Η εκτίμηση της προστατευτικής ικανότητας που προσφέρουν τα πρόσθετα στο οπλισμένο σκυρόδεμα, εκτιμήθηκε με τις ακόλουθες μεθόδους: Μέτρηση ηλεκτροχημικών παραμέτρων διάβρωσης (icorr, Rp) και δυναμικού Διάβρωσης (Ecorr) των οπλισμών,Υπολογισμός ολικών χλωριόντων (στο σκυρόδεμα),Μέτρηση μηχανικών αντοχών του σκυροδέματος (μονοαξονική θλιπτική αντοχή, εφελκυστική αντοχή με διάρρηξη, καμπτική αντοχή),Υπολογισμός κάθισης νωπού Σκυροδέματος και της πυκνότητας νωπού & σκληρυμένου σκυροδέματος,Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης,Εκτίμηση της συνάφειας οπλισμού – σκυροδέματος με τη δοκιμή Pull-out,Υπολογισμός της ποσοστιαίας απώλειας μάζας των οπλισμών,Υπολογισμός πορώδους του σκυροδέματος με τη ποροσιμετρία Hg και ανοικτού πορώδους με τη μέθοδο της απαέρωσης,Μέτρηση της απορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of this thesis is the experimental study of protection of steel reinforcement and the increase of mechanical properties of concrete with replacement cement by factory by-products. It is done comprehensive review for the word concrete and cement and it is developed in detail the factors that affect the properties and their ways of preparation.Specifically, the durability of reinforcement concrete was examined with partial immersion in NaCl 3.5%w.w and Na2SO4 5%w.w, exposure in atmosphere and stay in Salt-sprayed cabin and Accelerated CO2 chamber. The mineral additives that were used was fly ash, mill scale (calamine) and byproduct from production processes of Electrochemical Manganese Dioxide (EMD). The replacement of cement was made in rates 5% & 10% w.w. For the experimental procedure constructed concrete specimens (cubic & cylindrical) and cement reinforcement mortars.The protective ability of mineral additives in concrete compared to the reference concrete without admixtu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40156
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40156
ND
40156
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of mineral additives which are industrial byproducts to corrosion of reinforcement steel
Συγγραφέας
Χουσίδης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπατής Γεώργιος
Μοροπούλου Αντωνία
Σίδερης Κοσμάς
Ζέρης Χρήστος
Μπαδογιάννης Ευστράτιος
Μπεάζη – Κατσιώτη Μαργαρίτα
Τσιβιλής Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Οπλισμένο σκυρόδεμα; Διάβρωση οπλισμού; Βιομηχανικά παραπροϊόντα; Ιπτάμενη τέφρα; Μηχανικές ιδιότητες; Διάβρωση με βελονισμούς; Εναθράκωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
305 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)