Μελέτη του χρόνου ζωής κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό εναλλασσόμενες διαβρωτικές συνθήκες

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης εναλλασσόμενων συνθηκών διαβρωτικού περιβάλλοντος - κύκλοι εμβάπτισης / στεγνώματος σε διάλυμα 3,5% κ.β. NaCl - σε χάλυβες οπλισμού και η επίπτωσή τους στη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος είναι ουσιαστικά σύμμικτες κατασκευές δύο υλικών, του σκυροδέματος και του χάλυβα. Ο χάλυβας είναι βιομηχανικό προϊόν με μεγάλη, ανά μονάδα βάρους, αντοχή σε εφελκυσμό, αλλά έχει σημαντικό κόστος και χαμηλή αντοχή σε διάβρωση και πυρκαγιά. Το σκυρόδεμα είναι σχετικά φθηνό υλικό, το οποίο έχει σημαντική θλιπτική αντοχή, αλλά πολύ μικρή εφελκυστική και μπορεί να μορφωθεί σε οποιοδήποτε σχήμα με το κατάλληλο καλούπι. Επιπλέον έχει μεγάλη ανθεκτικότητα σε διάρκεια και ικανοποιητική συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι κατασκευές σκυροδέματος με εγκιβωτισμένες χαλύβδινες ράβδους περίπου παράλληλες, στη διεύθυνση των εσωτερικών εφελκυστικών τάσεω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis was to investigate the effect of alternating conditions of corrosive environment into construction steel, during cycles of immersion and drying in ΝαCl 3,5% solution and their consequence at the life cycle of a construction. Constructions made of reinforced concrete are basically composite constructions of two materials namely concrete and steel. Steel is an industrial product with great, per weight unit, tensile strength but has significant cost and low strength in corrosion and fire. Concrete is a relative cheap material which has great compression strength but low tensile strength and it can be formed in every shape with the appropriate mould. Concrete has also important durability properties and satisfactory performance under high temperature. Constructions made of reinforced concrete are concrete structures with embedded steel rods parallel to the direction of the internal tensile stress. In that way steel contributes to the tensile strength w ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26286
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26286
ND
26286
Εναλλακτικός τίτλος
Study on service life of reinforced concrete structures under altrnating exposure conditions
Συγγραφέας
Τεταγιώτη, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπάτης Γεώργιος
Μουτσάτσου Α.
Τσιβιλής Σ.
Βασιλείου Παναγιώτα
Δημοτικάλη Δήμητρα
Κάκαλη Γ.
Σιδέρης Κ.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Οπλισμένο σκυρόδεμα; Ανθεκτικότητα σκυροδέματος; Διάβρωση οπλισμού; Χλωριόντα; Γραμμική πόλωση; Φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης; Εναλλασσόμενες συνθήκες έκθεσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)