Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ελόφυτων και ενδοφυτικών βακτηρίων: η συνεργιστική τους δράση στη βιοεξυγίανση των ρύπων

Περίληψη

Οι τεχνολογίες φυτοεξυγίανσης είναι φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές για την εξυγίανση του εδάφους ή των υδάτων από μέταλλα ή/και οργανικούς ρύπους. Βασίζονται στην εκμετάλλευση των φυτών, των σχετιζόμενων μικροοργανισμών και των αναπτυσσόμενων αλληλεπιδράσεων αυτών των δύο. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η απομάκρυνση των ρύπων ή η εξασφάλιση της παρουσίας και βιωσιμότητας των φυτών σε αντίξοα περιβάλλοντα. Οι τεχνητοί υγροβιότοποι είναι συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων με χαμηλό κόστος λειτουργίας και αποτελούν μία από τις πρακτικές εκφάνσεις της φυτοεξυγίανσης. Είναι απλοποιημένα συστήματα στα οποία συντελούνται φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες για τον καθαρισμό του νερού.Στην παρούσα διατριβή, επιχειρήθηκε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του συστήματος του υδρόβιου φυτού Juncus acutus και της σχετιζόμενης με αυτό ενδοφυτικής κοινότητας, για τη μελέτη της ικανότητας αυτού του μετα-οργανισμού να καθαρίζει νερό ρυπασμένο με μέταλλα, δισφαινόλη, σιπροφλοξασίνη και σουλφαμεθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Phytoremediation–based technologies are environmentally friendly alternatives for cleaning up soils or (ground)waters contaminated with metals and/or a variety of organic pollutants. These treatment methods exploit plants, their associated microorganisms and the developed interactions for contaminant removal or enhancement of plant stabilization and survival in such adverse environments. Constructed Wetlands (CWs) are low-cost wastewater treatment technologies that are part of phytoremediation applications. They are simplified systems but several physicochemical and biological processes take place in order to clean the water. In this thesis, an integrated approach exploiting the wetland plant Juncus acutus and its indigenous endophytic community was followed in order to investigate the capability of this meta-organism to clean water contaminated with metals, bisphenol-A, ciprofloxacin and/or sulfamethoxazole. After confirming experimentally the ability of the plant to treat efficiently ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38289
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38289
ND
38289
Εναλλακτικός τίτλος
Interaction between helophytes and endophytic bacteria: their synergistic effects in bioremediation of contaminants
Συγγραφέας
Συρανίδου, Ευδοκία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Καλογεράκης Νικόλαος
Βενιέρη Δανάη
Vangronsveld Jaco
Παρανυχιανάκης Νικόλαος
Νικολαϊδης Νικόλαος
Weyens Nele
Κωτούλας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φυτοεξυγίανση; Ενδοφυτικά βακτήρια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
v, 117σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)