Απολύμανση δευτεροβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων με ηλιακή ακτινοβολία και επακόλουθη βακτηριακή επανανάπτυξη: προτάσεις, περιορισμοί και περιβαλλοντικές προοπτικές

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή πραγματεύεται την απολύμανση δευτεροβάθμια επεξεργασμένων τεχνητών λυμάτων υπό ελεγχόμενες συνθήκες, μελετώντας το φαινόμενο της επανανάπτυξης / επανεμφάνισης των μικροοργανισμών μετά την ακτινοβολία των λυμάτων. Αντικείμενό της είναι η μελέτη της επίδρασης μιας ευρείας γκάμας ενδογενών και εξωγενών παραγόντων τόσο κατά την διαδικασία της απολύμανσης, όσο και στην κινητική του βακτηριακού πληθυσμού. Με τη χρήση κοινών οργανισμών δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης, μελετήθηκε η επίδραση του αρχικού βακτηριακού πληθυσμού, η ένταση και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, η θερμοκρασία απολύμανσης και ο τρόπος παροχής του φωτός (συνεχής-ασυνεχής) κατά την διαδικασία. Μελετήθηκαν ακόμα τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μετά την ακτινοβολία, όπως το φαινόμενο της επανανάπτυξης του βακτηριακού πληθυσμού στο σκοτάδι, η φωτο-επιδιόρθωση και η επιβίωση των μικροοργανισμών σε φυσικά νερά μετά την ακτινοβολία. Διερευνήθηκε τέλος η δυνατότητα χρήσης αντιδραστήρων συνεχούς ροής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Thesis deals with the solar disinfection of synthetic secondary effluent under laboratory controlled conditions, focusing on the post-irradiation bacterial regrowth. The influence of various internal and external factors and their effect on solar disinfection, as well as bacterial regrowth kinetics are the subject under question. With the aid of a common fecal indicator microorganism, the effects of light intensity, temperature, initial bacterial concentration, light energy (wavelength), manner of delivery (continuous-intermittent) were investigated. Also, the post-treatment events, such as dark repair, photoreactivation and the survival in natural water matrices were assessed, along with the use of technical means (flow photoreactors with recirculation) and advanced oxidation processes (photo-Fenton and sonication) for regrowth risk minimization. The findings provided valuable output, conclusions on the suitability of solar irradiation as a secondary wastewater disinfectio ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

En la presente Tesis doctoral se estudia la desinfección solar de un efluente secundario sintético en condiciones controladas de laboratorio, centrándose en el recrecimiento bacteriano después del tratamiento de irradiación. La influencia de diversos factores tanto internos como externos y sus efectos sobre la desinfección solar, así como el recrecimiento bacteriano son el tema principal de esta investigación. Empleando un microorganismo indicador fecal común, se investigaron los efectos de la intensidad de la luz, la temperatura, la concentración bacteriana inicial, la energía de la luz (longitud de onda) y la forma de suministro (continua-intermitente). Asimismo, se evaluaron los eventos posteriores al tratamiento, tales como la reparación oscura, la fotorreactivación y la supervivencia en matrices acuosas naturales, así como el uso de medios técnicos (fotorreactores de flujo con recirculación) y procesos de oxidación avanzada (foto-Fenton y sonicación) para mitigar el riesgo de recr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34865
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34865
ND
34865
Εναλλακτικός τίτλος
Solar disinfection of secondary effluent and the subsequent bacterial regrowth: considerations, limitations and environmental perspectives
Συγγραφέας
Γιαννάκης, Στέφανος (Πατρώνυμο: Φώτιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Νταρακάς Ευθύμιος
Χατζηαγγέλου Ηρακλής
Escalas- Canellas Antoni
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνου
Πούλιος Ιωάννης
Βαφειάδης Μαργαρίτης
Κούγκουλος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ηλιακή ενέργεια; Βακτηριακή επανανάπτυξη; Απολύμανση λυμάτων; Υπεριώδης ακτινοβολία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
246 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)