Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην εργασία: η σχέση τους με μυοσκελετικά συμπτώματα και αναπηρία

Περίληψη

Υπόβαθρο Tα μυοσκελετικά προβλήματα στον εργαζόμενο πληθυσμό αποτελούνσημαντική αιτία χαμένων εργατοημερών, μειωμένης παραγωγικότητας και αυξημένηςχρήσης υπηρεσιών υγείας και υπολειπόμενης αναπηρίας, και μάλιστα στον ενεργόπληθυσμό της χώρας. Οι πλειοψηφία των μελετών που έχουν διενεργηθεί ως τώρακαταλήγουν να αποδίδουν επιβαρυντικό ρόλο στη σωματική καταπόνηση στην εργασία,καθώς και σε οργανωτικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στην εργασία, καιμάλιστα οι επικρατούσες θεωρίες σχετικά με τον παθογενετικό ρόλο αυτών τωνπαραγόντων περιγράφουν την καταπόνηση άλλοτε άλλης περιοχής του σώματος καιτην εμφάνιση ενοχλημάτων από αυτή. Από την άλλη πλευρά, ο πόνος πολλαπλήςεντόπισης έχει μελετηθεί ελάχιστα. Συνήθως αντιμετωπίζεται ως συγχυτικός ήπρογνωστικός παράγοντας και σπάνια αποτελεί την υπό μελέτη εξαρτημένη μεταβλητή.Σκοπός Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί ό ρόλος τωνψυχοκοινωνικών, επαγγελματικών και ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων που επηρεάζουντον πόνο πολλαπλής εντόπισης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background Musculoskeletal problems in working populations constitute animportant cause of lost workdays, reduced productivity and increased use of healthservices and residual disability affecting the active population of a country. The majorityof relevant studies conclude that physical, organizational and psychosocial factors atwork are risk factors for musculoskeletal pain. Pathophysiological theories behind thesefactors reflect local physical stressors generating local complaints. On the other hand,multisite pain has rarely been studied. It usually is treated as a confounding orprognostic factor and rarely as a primary outcome.Scope: The scope of the present study was to investigate the role of psychosocial,occupational and individual factors that associate with multisite pain in workingpopulations. The specific objectives were:a. to implement the Greek branch of the international CUPID study about Cultural andPsychosocial Influences on Disability.b. to estimate the prevalence of lo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37945
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37945
ND
37945
Εναλλακτικός τίτλος
Psychosocial factors at work: their association to musculoskeletal disorders and disability
Συγγραφέας
Σολιδάκη, Ελένη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπίτσιος Παναγιώτης
Κογεβίνας Μανόλης
Κατσουγιάννη Κλέα
Φιλαλήθης Αθανάσιος
Λιονής Χρήστος
Κοντάκης Γεώργιος
Χατζή Λήδα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Επιδημιολογία; Επαγγελματική υγεία; Πόνος; Μυοσκελετικές διαταραχές; Πόνος πολλαπλής εκτόπισης; Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες; Σωματοποίηση; Αλεξιθυμία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
328 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)