Το μουσείο ως πολιτιστικό επιφαινόμενο: οι δυνάμεις μετασχηματισμού του και η γέννηση των σύγχρονων αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να περιγράψει τους όρους συγκρότησης και μετασχηματισμού των μουσειακών παραδειγμάτων κατά την ιστορική περίοδο από την Ιταλική Αναγέννηση έως τις ημέρες μας συσχετίζοντας τον μετασχηματισμό τους με τις παράλληλες σημαντικές μεταβολές στο ευρύτερο πολιτιστικό περιβάλλον και στο ιδιαίτερο κάθε φορά «ήθος» των Δυτικών κοινωνιών μέσα στις οποίες γεννήθηκε το νεωτερικό μουσείο. Στόχος είναι η ανίχνευση και κατανόηση των δυνάμεων εκείνων που διαμορφώνουν τα αντιπροσωπευτικά κάθε φορά μουσειακά παραδείγματα εντοπίζοντας τα κατώφλια μετάβασης από το ένα μουσειακό παράδειγμα στο άλλο και τις αρχιτεκτονικές λύσεις στις οποίες εγγράφονται στοιχεία από το χαρακτήρα της αντίστοιχης εποχής.Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται προσδιορίζεται από την ένταξη κάθε μουσειακού παραδείγματος στο πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του και στον ευρύτερο κύκλο σημαντικών περιόδων του πολιτισμού, όπως αυτές ορίζονται από τον Michel Foucault στο έργο του Οι λέξεις κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis attempts to describe the conditions for the formation and transformation of museum examples during the historical period from the Italian Renaissance to our days by associating their transformation with parallel significant changes in the broader cultural environment and the particular every time "ethos" of the Western societies in which the modernist museum was born.The aim is to detect and understand those forces that shape the representative each time museum examples by identifying transition thresholds from one museum example to another and the architectural solutions where data from the character of the respective era are recorded.The methodological approach followed is determined by the integration of each museum example in the cultural context of its time and the wider cycle of important periods of culture, as defined by Michel Foucault in his work “Words and Things”, namely the Renaissance, the Classical and the Modern. The study ends with the invest ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37430
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37430
ND
37430
Εναλλακτικός τίτλος
The museum as a cultural epiphenomenon: the forces of its transformation and the birth of contemporary architectural examples
Συγγραφέας
Δημόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Παρμενίδης Γεώργιος
Μάρδα Νέλλη
Μάντζιου Ελένη
Παππά Νίνα
Τσινίκας Νικόλαος
Φράγκος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτισμικό πλαίσιο; Πολιτιστική ασυνέχεια; Διπολικές δυνάμεις; Υβριδοποίηση; Νομιμοποιητική βάση; «Ήθος» κοινωνιών; Χωρική πραγμάτωση ιστορίας; Αξονικές αρχές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
411 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)