Επίδραση των βαθμών ελευθερίας περιστροφής και δόνησης των πολυατομικών αερίων σε θέματα μεταφοράς θερμότητας, ροών και προσρόφησης εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας

Περίληψη

Φαινόμενα μεταφοράς εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας, όπου ο αριθμός Knudsen, ορισμένος ως ο λόγος της μέσης ελεύθερης διαδρομής προς ένα χαρακτηριστικό μήκος του προβλήματος, είναι μεγαλύτερος από 10-3, απαντώνται σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές όπως στην τεχνολογία κενού και στα μικρο-ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα (MEMS). Η μελέτη φαινομένων μεταφοράς στα προαναφερθέντα συστήματα δεν μπορεί να περιγραφεί μέσω της προσέγγισης Navier-Stokes-Fourier και απαιτείται η χρήση της κινητικής θεωρίας των αερίων, όπως αυτή περιγράφεται από την ολοκληροδιαφορική εξίσωση Boltzmann, είτε εναλλακτικά με αξιόπιστα κινητικά μοντέλα. Οι πιο ευρέως διαδεδομένες και επιτυχώς εφαρμοσμένες υπολογιστικές μέθοδοι για την επίλυση των κινητικών εξισώσεων είναι η ντετερμινιστική μέθοδος των διακριτών ταχυτήτων (Discrete Velocity Method: DVM) και η στοχαστική μέθοδος Direct Simulation Monte Carlo (DSMC).Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη επίδρασης των βαθμών ελευθερίας περιστροφής και δόνησης των πολυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Gaseous transport phenomena far from local equilibrium, i.e. when the flow reference Knudsen number, defined as the ratio of the mean free path over a characteristic length, is larger than 10−3 , appear in several industrial processes and technological applications in vacuum technology and microsystems. The flow behavior in these systems cannot be properly captured by the typical Navier-Stokes-Fourier approach and must be described based on kinetic theory of gases, as described by the integro-differential Boltzmann equation or reliable kinetic model equations. The most widely used and successfully implemented computational schemes in the solution of kinetic equations are the deterministic Discrete Velocity Method (DVM) and the stochastic Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) scheme.The present Ph.D. thesis is focused on the investigation of the effect of the rotational and vibrational degrees of freedom in polyatomic gas heat transfer, flow and adsorption processes in the whole range of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37406
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37406
ND
37406
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of rotational and vibrational degrees of freedom in polyatomic gas heat transfer, flow and adsorption processes far from local equilibrium
Συγγραφέας
Τάντος, Χρήστος του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Βαλουγεώργης Δημήτριος
Μποντόζογλου Βασίλειος
Καρακασίδης Θεόδωρος
Ανδρίτσος Νικόλαος
Πελεκάσης Νικόλαος
Παντελής Δημήτριος
Λιακόπουλος Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αριθμός Knudsen; Πολυατομικά αέρια; Εσωτερικοί βαθμοί ελευθερίας; Κινητική θεωρία; Μέθοδος απευθείας προσομοίωσης Μόντε Κάρλο; Μέθοδος διακριτών ταχυτήτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
282 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)