Μη γραμμική συμπεριφορά και σχεδιασμός σύνθετων υποστυλωμάτων από χάλυβα υπό αξονική και εγκάρσια φόρτιση

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της συμπεριφοράς σύνθετων υποστυλωμάτων με ράβδους δικτύωσης και τυχαίες συνοριακές συνθήκες υπό αξονική και εγκάρσια φόρτιση και η διατύπωση οδηγιών για το σχεδιασμό τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ακολουθείται συνδυασμένη πειραματική, αριθμητική και αναλυτική προσέγγιση. Αρχικά, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μιας σειράς πειραματικών δοκιμών με βάση τις οποίες εξάγονται ποιοτικά και ποσοτικά συμπεράσματα. Εν συνεχεία, πραγματοποιούνται αριθμητικές αναλύσεις που δείχνουν πως η αστοχία εκδηλώνεται συνήθως ως τοπική ελαστοπλαστική αστοχία του κρίσιμου φατνώματος. Τέλος, προτείνεται μια αναλυτική μέθοδος για τον προσδιορισμό του φορτίου λυγισμού, της στατικής απόκρισης και του φορτίου αστοχίας ατελών σύνθετων μελών με ράβδους δικτύωσης με τυχαίες συνοριακές συνθήκες υπό αξονικά και εγκάρσια φορτία βασιζόμενη στη θεωρία δοκού Timoshenko. Η προτεινόμενη αναλυτική μέθοδος βρίσκεται σε καλή συμφωνία με αποτελέσματα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis aims at investigating the behaviour of laced built-up beam-columns with arbitrary boundary conditions and providing practical guidance for their design. To that effect, a combined experimental, numerical and analytical approach is adopted. Initially, the design and execution of a series of experimental tests is presented, based on which qualitative and quantitative conclusions are drawn. Afterwards, numerical analyses are used which show that failure usually takes place due to local elastoplastic failure of the critical panel. Finally, an analytical method for the evaluation of the elastic critical buckling load, structural response and collapse load of imperfect laced built-up members under axial and transverse loads based on Timoshenko beam theory is proposed. The proposed analytical method is in good agreement with results obtained with the use of geometrically and materially nonlinear imperfection analyses (GMNIA) in numerical models of both individual l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37419
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37419
ND
37419
Εναλλακτικός τίτλος
Nonlinear behaviour and design of steel built-up columns under axial and transverse loading
Συγγραφέας
Καλοχαιρέτης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ελευθέριος-Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Γαντές Χαράλαμπος
Ιωαννίδης Γεώργιος
Ραυτογιάννης Ιωάννης
Βάγιας Ιωάννης
Κουμούσης Βλάσιος
Μυστακίδης Ευριπίδης
Αβραάμ Τάσσος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθετα υποστυλώματα; Ράβδοι δικτύωσης; Διατμητικές παραμορφώσεις; Μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας και υλικού με αρχικές ατέλειες; Μονώροφα βιομηχανικά πλαίσια; Πειραματικές δοκιμές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
392 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)