Μοριακές προσεγγίσεις μηχανισμών βιοαποδόμησης πολυαρωματικών υδρογονανθράκων

Περίληψη

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), συγκαταλέγονται στους πιο διαδεδομένους και επίμονους ρυπαντές του περιβάλλοντος με άμεση συνέπεια στην ανθρώπινη υγεία. Για τη βελτιστοποίηση των τεχνικών βιοαποκατάστασης των ρυπασμένων περιοχών, μέσω της εκμετάλλευσης του τεράστιου καταβολικού δυναμικού των μικροοργανισμών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι αφενός η αποσαφήνιση των πορειών αποδόμησης των ρυπαντών από χαρακτηρισμένα βακτηριακά στελέχη και αφετέρου η σε βάθος κατανόηση των προσαρμοστικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται στα βακτήρια παρουσία των ξενοβιοτικών αυτών ενώσεων. Σκοπός της παρούσης ερευνητικής μελέτης ήταν η αποσαφήνιση της πορείας βιοαποδόμησης του φαινανθρενίου από ένα νέο βακτηριακό στέλεχος, το οποίο αποτελεί νέο είδος του γένους Arthrobacter και έχει ονομαστεί Arthrobacter phenanthrenivorans (Sphe3). Πρόσφατα σε συνεργασία με το Joint Genome Institute (JGI), ολοκληρώθηκε η πλήρης αλληλούχιση του γονιδιώματός του.Μέσω της ανάλυσης in silico του γονιδιώματος, τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Polycyclic aromatic hydrocarbons are among the most ubiquitous and recalcitrant environmental pollutants with adverse effects on human health. The optimization of bioremediation approaches in contaminated sites, though harnessing the enormous catabolic potential of bacteria, requires both the clarification of the catabolic pathways of the various pollutants from well-characterized bacterial strains and the profound understanding of the adaptive mechanisms employed by bacteria in the presence of such xenobiotic compounds.The aim of the present research study was the clarification of the phenanthrene degradation pathway from a new bacterial stain, which constitutes a new species of the genus Arthrobacter and was named Arthrobacter phenanthrenivorans (Sphe3). Recently, in collaboration with the Joint Genome Institute (JGI), the whole sequencing of its genome was completed.Through the genome’s in silico analysis, the study of gene expression with qRT-PCR, protein overexpression, as well as ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37378
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37378
ND
37378
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular approaches on the mechanisms of biodegradation of polyaromatic hydrocarbons
Συγγραφέας
Βανδέρα, Ελπινίκη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Αφένδρα Αμαλία-Σοφία
Κούκου Άννα-Ειρήνη
Περυσινάκης Άγγελος
Τζάκος Ανδρέας
Τσουκάτος Δημόκριτος
Φριλίγγος Ευστάθιος
Χατζηλουκάς Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοαποδόμηση; Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες; Φαινανθρένιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 318 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)