Εικονογραφία των προσωποποιήσεων στην τέχνη των Παλαιολόγων (1204-1453)

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή εξετάζει την εικονογραφία των προσωποποιήσεων στην θρησκευτική και κοσμική τέχνη της παλαιολόγειας περιόδου (1204-1453), τόσο στη μνημειακή τέχνη όσο και στην τέχνη των εικόνων, των μικρογραφιών, της μικροτεχνίας και της γλυπτικής. Η μελέτη αποτελείται από την Εισαγωγή και το κυρίως τμήμα, το οποίο διαιρείται σε τρία μέρη. Η Εισαγωγή περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορία της έρευνας, καθώς και ένα κεφάλαιο όπου διακρίνονται σε εννοιολογικό επίπεδο η προσωποποίηση από την αλληγορία και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι λειτουργίας τους στην τέχνη. Το Πρώτο Μέρος της διατριβής είναι αφιερωμένο σε μια ιστορική αναδρομή της προσωποποίησης από την αρχαιότητα στο χριστιανικό κόσμο καθώς και του καλλιτεχνικού περιβάλλοντος σε Ανατολή και Δύση κατά τον όψιμο μεσαίωνα που διαμόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες για τη διάδοσή της. Στο Δεύτερο Μέρος περιγράφονται και αναλύονται σε δυο κεφάλαια η μορφή, το περιεχόμενο, η λειτουργία και χρήση των προσωποποιήσεων των αφηρημένων ιδε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PHD thesis examines the iconography of personifications in religious and secular art of the Paleologan era (1204-1453), both in monumental art as well as in the art of icons, miniatures, sculpture and minor arts. The study is composed from an ntroduction and its main part, which is divided in three parts. The Introduction includes a short history of research and a chapter where, in notional level, is mentioned the difference between personification and allegory as well as the conditions and the terms of their functionalities in art. The First Part of the PHD thesis is dedicated to a historical research of the personification from antiquity to the Christian world and to a study of the artistic environment in East and West during the late middle ages that formed favorable conditions for its cultural expansion. Inside the Second Part, one can find chapters, where are analyzed the form, the content, the function and the use of personifications of abstract ideas (Virtues and Vices, Tem ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30277
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30277
ND
30277
Εναλλακτικός τίτλος
Iconography of personifications in Paleologan art (1204-1453)
Συγγραφέας
Τριβυζαδάκης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σέμογλου Αθανάσιος
Μέντζος Αριστοτέλης
Χρήστου Κωνσταντίνος
Πούλου Ναταλία
Μυκονιάτης Ηλίας
Παπανικολάου Μιλτιάδης
Καζαμία-Τσέρνου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Προσωποποίηση; Τέχνη; Βυζάντιο; Αλληγορία; Παλαιολόγοι; Αφηρημένες έννοιες; Φυσικά στοιχεία; Κλασικισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
446 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)