Το παιδαγωγικό σενάριο στην τάξη της γαλλικής ως ξένης γλώσσας ενταγμένο στα αναλυτικά προγράμματα του δημόσιου σχολείου: μια πηγή παρακίνησης για την απόκτηση πιστοποίησης Α1 και Α2 του ΚΠΓ/DELF

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν να αποδείξει τη χρησιμότητα του Παιδαγωγικού Σεναρίου (ΠΣ) ως βασικού τρόπου εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας (ΓΞΓ), με στόχο την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α1 και Α2 του ΚΠΓ ή/και του DELF.Στα εισαγωγικά κεφάλαια, ορίζονται η προβληματική και οι υποθέσεις εργασίας, οι οποίες κατεύθυναν τη δομή της διδακτορικής διατριβής και εξετάζονται διεξοδικά τα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία αφορούν στη διδασκαλία/εκμάθηση της ΓΞΓ. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν: το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) σε συνδυασμό με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Εντοπίζεται το κενό στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ σχετικά με την ένταξη του ΠΣ, ενώ στο ΕΠΣ-ΞΓ γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία του ΠΣ.Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η επιστημολογική προσέγγιση του ΠΣ, η οποία αποτελεί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis was to demonstrate the value of the educational scenario as the basic mode of learning French as a foreign language in order to acquire an A1 and A2 language certificate of the KPG and/or DELF.The introductory chapters define the problem and the assumptions which guided the structure of the thesis and thoroughly examine the secondary education curricula in relation to the teaching/learning of French as a foreign language. In particular, the Cross-thematic Curriculum Framework for the Compulsory Education (DEPPS), the French Language Curriculum (APS), and the Unified Curriculum for the Foreign Languages (EPS-XG) were investigated concerning the Common European Framework of Reference for languages (CEFR). While the EPS-XG makes reference to the educational scenario methodology, little – if not nothing at all – is reported about it in the CCFCE and the analytic curricula.In the subsequent chapters, the epistemological approach of the educational scenario is presented ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36868
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36868
ND
36868
Εναλλακτικός τίτλος
The educational scenario in the class of teaching of French as a foreign language implemented in the public school curriculum: a source of motivation for the acquisition of the A1 and A2 level certificates of the KPG/DELF
Le scénario pédagogique en classe de FLE intégré dans les curricula du collège public: une source de motivation pour l’ acquisition d’une certification A1 et A2 du KPG/DELF
Συγγραφέας
Μαυρίδου, Λήδα-Μαρία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών
Εξεταστική επιτροπή
Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αικατερίνη
Αρβανίτης Παναγιώτης
Χατζηγεωργίου Ευαγγελία
Αλεξίου Θωμαή
Βεντούρης Αντώνιος
Καραγιαννίδου Ευαγγελία
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Παιδαγωγικό σενάριο; Νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας; Πίνακες-μήτρες; Αναλυτικά προγράμματα; Πιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
433 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)