Σύμμεικτες πλάκες από παραμένοντες τύπους ινοπλεγμάτων σε ανόργανες μήτρες και οπλισμένο σκυρόδεμα: πειραματική διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς και βέλτιστος σχεδιασμός

Περίληψη

H αύξηση των περιβαλλοντικών, αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι σύγχρονες κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού, σε συνδυασμό με την απαίτηση για συμπίεση του κόστους του κύκλου ζωής τους, οδηγούν στην ανάγκη για τη διερεύνηση της εφαρμογής νέων υλικών και μεθόδων που θα εφαρμοσθούν στη κατασκευή των δομικών έργων. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται οι μέθοδοι κατασκευής δομικών στοιχείων με τη χρήση παραμενόντων τύπων. Η παρούσα Διατριβή πραγματεύεται, τόσο σε αναλυτικό όσο και σε πειραματικό επίπεδο, το σχεδιασμό επίπεδων στοιχείων Ο/Σ που παρασκευάζονται έναντι παραμενόντων τύπων παρασκευασμένων από σύνθετα υλικά τσιμεντοειδούς μήτρας και οπλισμένων με πλέγματα μη μεταλλικών ινών (Ινοπλέγματα σε Ανόργανη Μήτρα-ΙΑΜ). Η Διατριβή αναπτύσσει την διαδικασία σχεδιασμού που προορισμός της είναι να ενσωματωθεί σε έναν αλγόριθμο βέλτιστου σχεδιασμού για την επίτευξη σχεδιαστικών λύσεων που θα αντιστοιχούν στο ελάχιστο κόστος κατασκευής για το σύμμεικτο στοιχείο. Η διαδικασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The continuous need for the development of new construction methods and materials is highlighted to the Engineers by the raising demands for cost effective and environmental friendly concrete structures fulfilling at the same time high aesthetic design criteria. The application of semi-prefabrication techniques involving the use of participating Stay-in-Place formwork elements seems to be an attractive solution. The present dissertation deals with the experimental and analytical investigation of one-way concrete slabs cast over Stay-In-Place formwork elements produced from cementitious composite materials reinforced with textile structures from non-metallic continuous fibers (Textile Reinforced Mortar). In this dissertation the development of a design procedure for Composite Reinforced Concrete (RC)/TRM one-way slabs is carried out. For the development of the design procedure the results from an extensive experimental investigation campaign were exploited. The campaign focuses on the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36832
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36832
ND
36832
Εναλλακτικός τίτλος
Copmosite reinforced concrete slabs cast over stay in place textile reinforced concrete formwork elements: experimental investigation and otimum design
Συγγραφέας
Παπαντωνίου, Ιωάννης του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Παπανικολάου Αικατερίνη
Τριανταφύλλου Αθανάσιο
Μπούσιας Ευστάθιος
Καραντώνη Τριανταφυλλιά
Κώνστα Μαρία
Περδικάρης Φίλιππος
Φαρδής Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Κατασκευή και Οικοδομική τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρα; Παραμένοντες τύποι; Σύμμεικτες πλάκες; Βέλτιστος σχεδιασμός; Κάμψη; Εφελκυσμός; Ελάχιστο κόστος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
373 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)