Διερεύνηση του φυσικού αερισμού κτιρίων με υπολογιστική και εργαστηριακή προσομοίωση: επιρροή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του φυσικού αερισμού κτιρίων με υπολογιστική και εργαστηριακή προσομοίωση, καθώς επίσης και η ανάλυση της επιρροής που ασκείται μέσω της διερεύνησης αυτής στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Στην παρούσα εργασία, διερευνάται το φαινόμενο του φυσικού αερισμού σε συνεργατική δράση ανωστικών δυνάμεων και ανέμου, αλλά και σε αποκλειστική δράση ανωστικών δυνάμεων. Για την υπολογιστική προσομοίωση του φυσικού αερισμού κτιρίων χρησιμοποιείται πρόγραμμα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) και το πρόβλημα επιλύεται σε μη μόνιμη κατάσταση. Γίνεται επίλυση των εξισώσεων Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS), της εξίσωσης της ενέργειας, καθώς επίσης και χρήση του μοντέλου τύρβης RNG k-ε για τον υπολογισμό των τυρβωδών τάσεων. Στην εργαστηριακή προσομοίωση χρησιμοποιείται κανάλι ροής νερού για την διερεύνηση του φυσικού αερισμού λόγω συνεργατικής δράσης ανωστικών δυνάμεων και ανέμου και δεξαμενή νερού για την διερεύνηση του φυσικού αερισμού λόγω ανωσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the doctoral thesis is the investigation of natural ventilation of buildings with computational and laboratory simulation, as well as the investigation of its impact on architectural design. In this work natural ventilation due to buoyancy assisted by wind and natural ventilation due to buoyancy is investigated. For the computational simulation a computational fluid dynamics software is used. The problem is solved by solving the unsteady Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) equations in conjunction with the energy equation, and the turbulence model RNG k-ε. In the laboratory simulation, an open channel is used for the investigation of natural ventilation due to buoyancy assisted by wind, and a water tank for the investigation of natural ventilation due to buoyancy. The interior of the model is filled with solution of ethanol at conditions of normalized gravity, but also with solution of salted water at conditions of inversed gravity. The following factors affecting ven ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30338
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30338
ND
30338
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of natural ventilation of buildings with computational and laboratory simulation: impact on architectural design
Συγγραφέας
Σταυρίδου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Δημοσθένης)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Πρίνος Παναγιώτης
Μπίκας Δημήτριος
Νυχάς Σταύρος
Αξαρλή Κλεονίκη
Γκανούλης Ιάκωβος
Καραμάνου Ζωή
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φυσικός αερισμός; Υπολογιστική ρευστοδυναμική; Προσομοίωση; Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός; Βιοκλιματικός σχεδιασμός; Βιοκλιματική αρχιτεκτονική; Ρευστομηχανική; Ρευστομηχανική αρχιτεκτονική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 443 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)