Ο κόσμος της εργασίας: γυναίκες και άνδρες στην παραγωγή και επεξεργασία του καπνού: Αγρίνιο 19ος - 20ος αι.

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναδειχτεί ότι η πολιτισμική ταυτότητα, η οικονομία και η κοινωνία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατά το 19° αιώνα έχει προσδιοριστεί εν πολλοίς από το βασικό αγροτικό προϊόν, τον καπνό. Συγκεκριμένα επιχειρώ να καταγράψω και να περιγράψω τον τρόπο της παραγωγής και επεξεργασίας του καπνού, τόσο στην προβιομηχανική, όσο και στην εκμηχανισμένη εποχή, δεδομένου ότι η καπνοκαλλιέργεια και η καπνεπεξεργασία έχουν λήξει οριστικά και αποτελούν ιστορία. Η μελέτη διαρθρώνεται τρία μέρη: Μέρος Α: Καπνοπαραγωγή και Οικογένεια. Μέρος Β: Καπνεργάτες και καπνεργάτριες στα καπνομάγαζα. Μέρος Γ: Αδιέξοδα και αγώνες καπνεργατών και καπνοπαραγωγών. Δύο γεγονότα. Από μεθοδολογική άποψη η μελέτη βασίζεται στην επιτόπια έρευνα, στην αξιοποίηση της μνήμης και της βιωμένης εμπειρίας και στην αξιοποίηση βεβαίως των γραπτών πηγών και της βιβλιογραφίας. Κατέγραψα προφορικές μαρτυρίες καπνοπαραγωγών και καπνεργατών, ανδρών και γυναικών, πολλοί από τους οποίους ήταν αναλφάβητοι. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this survey is to show that the cultural identity, economy and society of the prefecture of Aitoloakarnania, during the 19th century, has been defined by its basic agricultural product, tobacco. In particular, I attempt to write down and preserve the way of producing and processing tobacco, not only during the pre-industrial time but also during automated time, given the fact that the tobacco cultivation and processing have definitely finished and belong to history. The study is organized in three parts: Part A: Tobacco production and family. Part B: Tobacco workers, men and women, in tobacco shops. Part C: Tobacco workers and producers deadlocks and struggles. Two facts. From a methodological point of view, the study is based on a hands-on-investigation, as well as the memory and experience utilization. It is also based on the utilization of written sources and bibliography. I wrote down the workers' and producers'- men and women- oral testimonies, many of whom were illiter ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21593
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21593
ND
21593
Εναλλακτικός τίτλος
The world of labour: women and men in the production and processing of tabaco. Agrinio 19th and 20th century
Συγγραφέας
Αγγέλη, Μαρία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπάδα Κων/να
Ρόκου Βασιλική
Πατρώνης Βασίλης
Νιτσιάκος Βασίλης
Βρέλλη Μαρίνα
Ράπτης Δημήτριος
Παπαστεφανάκη Λήδα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Καπνός; Γυναίκες και άνδρες στον καπνό; Καπνοκαλλιέργεια; Καπνεπεξεργασία; Παιδιά στα καπνά; Καπναποθήκες στο Αγρίνιο; Καπνεργατικές απεργίες; Καπνοπαραγωγοί, Συλλαλητήρια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 230 ; 265 σ.), εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)