Κινητή μονάδα αεριοποίησης βιομάζας συζευγμένη με μηχανή εσωτερικής καύσης: σχεδιασμός, υλοποίηση και διερεύνηση

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η έρευνα γύρω από τη σύζευξη ΜΕΚ με μια μονάδα αεριοποίησης βιομάζας για αποκεντρωμένη συμπαραγωγή μικρής κλίμακας. Μία κινητή μονάδα αεριοποίησης για συμπαραγωγή υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. Ο αεριοποιητής ανήκει στην τεχνολογία της αναβράζουσας ρευστοποιημένης κλίνης και είναι συζευγμένος με ένα κινητήρα προπανίου ανάφλεξης με σπινθήρα , τροποποιημένο επαρκώς , για να λειτουργήσει σε μίγματα προπανίου και αερίου αεριοποίησης. Πολλά θέματα αφορούν την επιστημονική κοινότητα γύρω από τις εφαρμογές αεριοποίησης προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πιο σημαντικά από αυτά τα προβλήματα είναι α) η αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων καθεαυτή, λόγω υψηλής υγρασίας και τέφρας, β) η σταθερότητα του αεριοποιητή κατά τη διάρκεια μακράς λειτουργίας , γ) ο αποτελεσματικός καθαρισμός του αερίου από πίσσα και σωματίδια και δ) η απόδοση της ΜΕΚ κατά τη λειτουργία με αέριο αεριοποίησης και η επίδραση στην αντοχή και ισχύ του κινητήραΗ μελέτη αυτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scope of this thesis is the investigation around the coupling of an ICE with a biomass gasification unit for decentralized small-scale CHP production. A mobile gasification unit with CHP capability was implemented for this purpose. The gasifier belongs to the bubbling fluidized bed technology and is coupled to a spark ignition propane engine, modified adequately, to operate on mixtures of propane and producer gas. Many issues concern the scientific community around gasification applications for power generation. The most important of these concern problems with a) the utilisation of agricultural residues, mainly regarding the moisture and ash content, b) the stability of the gasifier during long operations, c) efficient gas cleaning technologies for the tar and particles and the performance of internal combustion engines during the operation with producer gas and the effect on engine durability and power derating.This study aims to handle the previously mentioned issues-questions throu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36470
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36470
ND
36470
Εναλλακτικός τίτλος
Mobile biomass gasification unit coupled to an internal combustion engine: design, realization and investigation
Συγγραφέας
Μερτζής, Δημήτριος του Πρόδρομος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
Εξεταστική επιτροπή
Σαμαράς Ζήσης
Τομπουλίδης Ανανίας
Υάκινθος Κυριάκος
Κολτσάκης Γρηγόριος
Κακαράς Εμμανουήλ
Σκιαδάς Ιωάννης
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αεριοποίηση βιομάζας; Αναβράζουσα ρευστοποιημένη κλίνη; Μηχανή εσωτερικής καύσης; Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας; Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού; Καθαρισμός αερίου αεριοποίησης; Υπολογιστική ρευστομηχανική; Μοντέλο κινητικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
248 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)