Σχεδιασμός και ανάπτυξη αντιδραστήρα αεριοποίησης για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας

Περίληψη

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν βασικό στοιχείο της παγκόσμιας ενερ-γειακής πολιτικής, με την βιομάζα να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών για μια πιο αυτοδύναμη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τις επιταγές της ΕΕ για περιβαλλοντική προστασία και μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, κάνει σημαντικά βήματα στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων αειφορίας και ασφάλειας στην παραγωγής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης όλων των μορφών ΑΠΕ. Για τον σκοπό αυτό βελτιώνει και εφαρμόζει ερευνητικές, νομοθετικές, οικο-νομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Τα τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εναλ-λακτική ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας μέσω της θερμοχημικής οδού και συγκεκριμένα της αεριοποίησης της. Η αγροτικής προέλευσης βιομάζα, ιδιαίτερα για τις Μεσογειακές χώρες όπως είναι η Ελλά-δα, μπορεί να συνεισφέρει στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας με την εκμετάλλευση του θερμι-δικού περιεχομένου της, μέσω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Biomass comprises an attractive source of renewable energy and could contribute to en-ergy production in countries like Greece. Country makes important steps towards the sustain-ability and security of energy production by taking advantage of all kinds of RES. Additionally, it follows the E.U. commitments for environmental protection and reduction of CO2 and GHG emissions concentration in atmosphere. The Community focuses in alternative energy produc-tion from biomass via thermochemical processes giving much attention to gasification, during the latest decades. Amongst other kinds of biomass, agricultural residues could contribute to the country’s in-creasing energy needs by exploiting their attractive energy content by developing small decen-tralized energy production units for covering local energy demands. Only a small proportion of the available agricultural biomass is exploited in Greece nowadays by conventional combus-tion. Agricultural residues could be treated by thermochemic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27195
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27195
ND
27195
Εναλλακτικός τίτλος
Design and development of a gasification reactor for energy production from biomass
Συγγραφέας
Σκουλού, Βασιλική (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ζαμπανιώτου Αναστασία
Λεμονίδου Αγγελική
Καράμπελας Αναστάσιος
Σαμαράς Ζήσης
Παράς Σπυρίδων
Σταυρόπουλος Γεώργιος
Κυριάκου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Ενέργεια; Βιομάζα; Αεριοποίηση; Πυρόλυση; Αντιδραστήρας ρευστοστερεάς κλίνης; Αντιδραστήρας σταθερής κλίνης; Παραγωγή υδρογόνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ix, 248 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)