Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής με αξιοποίηση βιόμαζας

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας σε εγκαταστάσεις αεριοποίησης ρευστοποιημένης κλίνης χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση, πρόβλεψη και μελέτη της συμπεριφοράς νέων καυσίμων. Η βιομάζα είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) με δυναμικό ικανό ώστε να αποτελεί υπολογίσιμη ενεργειακή εναλλακτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου τόσο της ανεξαρτητοποίησης του ενεργειακού συστήματός της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, καθώς και του στόχου της μείωσης εκπομπών ρύπων και εκπομπών θερμοκηπίου. H τεχνολογία της ρευστοποιημένης κλίνης έχει αποδειχθεί πρόσφορη επιλογή για την αξιοποίηση βιομάζας τόσο για αεριοποίηση όσο και για καύση καθώς έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί μεγάλο εύρος καυσίμων με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες, όπως υγρασία και τέφρα. Η τεχνολογία της καύσης της βιομάζας σε ρευστοποιημένη κλίνη βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο σχετικά με την αεριοποί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present doctoral thesis is the investigation of the energetic utilisation of biomass in fluidised bed gasification installations, by applying an integrated methodology for the evaluation, forecast and study of the behaviour of novel biomass fuels. Biomass is a renewable energy source (RES) with a potential capable of constituting a considerable energy alternative for the European Union, thus contributing to the achievement of the objective of reducing fossil fuel import, as well as the objective of greenhouse gas emission reduction. The fluidised bed reactor technology has been proven as an expedient choice for biomass utilisation, concerning gasification as well as combustion, as it has the possibility of using fuels with a large variety of physical characteristics, such as moisture and ash. The fluidised bed combustion technology of biomass is more advanced compared to gasification, having been applied already in industrial scale. Gasification of biomass can be i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17790
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17790
ND
17790
Εναλλακτικός τίτλος
Development of advanced electricity production systems with biomass
Συγγραφέας
Φρυδά, Λυδία-Αιμιλία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας
Εξεταστική επιτροπή
Κακαράς Εμμανουήλ
Ρακόπουλος Κωνσταντίνος
Κακάτσιος Ξενοφών
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Αντωνόπουλος Κίμων
Μπεργελές Γεώργιος
Ρογδάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αεριοποίηση; Βιομάζα; Ηλεκτροπαραγωγή; Εξεργεία; Κελιά καυσίμου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
159 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)