Διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την κατανόηση της ανάγνωσης των κωφών και βαρήκοων μαθητών

Περίληψη

Οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στις ελλείψεις και τις αδυναμίες των κωφών μαθητών- κυρίως αυτών που φοιτούν σε γενικά σχολεία και πλαίσια ενσωμάτωσης- παρά στις επιτυχείς στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ικανοί κωφοί αναγνώστες (Banner & Wang, 2011). Γι’ αυτό σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την κατανόηση της ανάγνωσης των κωφών και βαρήκοων μαθητών που φοιτούν σε ειδικό σχολείο κωφών. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι παράγοντες που διαφοροποιούν τους ικανούς από τους φτωχούς αναγνώστες καθώς και οι στρατηγικές ανάγνωσης και μεταγνώσης που χρησιμοποιούν οι ικανοί αναγνώστες. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν είναι το φύλο, η ηλικία, η ηλικία διάγνωσης της απώλειας ακοής, ο βαθμός απώλειας ακοής, η χρήση ακουστικών βοηθημάτων (ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα), η συμμετοχή των γονιών σε πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης, η ακουστική κατάσταση των γονέων, η εκπαίδευσή τους, η εθνικότητα, ο προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας των μαθητών, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Most of the researches focus on the deficiencies in reading of deaf students, mainly of those who attend general education or mainstreaming programs, rather than on the successful strategies used by good deaf readers (Banner & Wang, 2011). The purpose of the present study was to examine the factors related to reading comprehension of deaf/ hard of hearing (hh) students who attend a special school of the deaf. Specifically, the factors that differentiate good from poor readers were examined as well as the reading and metacognitive strategies used by them. Factors examined were sex, age, age of hearing loss, level of hearing loss, use of hearing aids, parents’ involvement in early intervention programs, parents’ education and ethnicity, the preferred way of communication, ability in spoken and sign language, reading motives, reading amount and phonological awareness.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36347
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36347
ND
36347
Εναλλακτικός τίτλος
Factors contributing to reading in deaf and hard of hearing secondary school students
Συγγραφέας
Μακαρώνα, Ανατολή (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λαμπροπούλου Βενέττα
Παπούλια Παναγιώτα
Φτερνιάτη Άννα
Κατσίλλης Ιωάννης
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Διακογιώργη Κλεοπάτρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ανάγνωση; Κατανόηση; Κωφά παιδιά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
183 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)