Αγγειογενετικές και ανοσολογικές παραμέτροι στον ιστό μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα πριν και μετά τη θεραπεία

Περίληψη

Σκοπός: Ο προσδιορισμός των μεταβολών εκφράσεως των υποδοχέων του αγγειακούενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) καιβασικών ανοσολογικών παραμέτρων (ΤNFα, IL-6, IL-8, TNF-β) σε ασθενείς με μημικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα προ και μετά την παρεμβολή χημειοθεραπείας.Παράλληλα η διερεύνηση του ερωτήματος της χρησιμότητας των διακυμάνσεων αυτών στηναντιμετώπιση του καρκίνου στην κλινική πράξη.Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά η μελέτη περιελάμβανε 35 ασθενείς με μη μικροκυτταρικόκαρκίνο πνεύμονα σταδίου IIIB κατά ΤΝΜ (7η έκδοση). Εξ αυτών 30 (85.7%) έπασχαν απόπλακώδες καρκίνωμα και οι 5 (14.3%) από αδενοκαρκίνωμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήτανάνδρες (94.3%) έναντι 5.7% των γυναικών με μέσο όρο ηλικίας τα 60 έτη. Η ιστολογικήτεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε με βρογχοσκοπικό ή χειρουργικό υλικό και οιανοσοϊστοχημικοί προσδιορισμοί και τα αποτελέσματα έγιναν στο Παθολογικό Ανατομείοτου Πανεπιστημίου Αθηνών.Αποτελέσματα: Η έκφραση των υποδοχέων VEGF και συγκεκριμένα το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose The expression of various angiogenic factors was assessed in tumour samplesof patients with stage III NSCLC before treatment and further analyzed in relation toresponse to Paclitaxel-Ifosfamide-Cisplatin (TIP) chemotherapy.Methods Freshly isolated lung tumour specimens from 35 NSCLC chemotherapy naïvepatients were sampled and analysed for vascular endothelial growth factor receptor-1(VEGFR-1), VEGFR-2 and VEGFR-3, Tumor necrosis factor-alpha (TNFa), Tumorgrowth factor-beta (TGFb), interleukin-6 (IL6) and IL8, before and after treatment.Immunostaining scores were calculated by multiplying the percentage of labeled cellsby the intensity of staining for each examined parameter.Results The overall expression of VEGF receptors and particularly of VEGFR1 wasdecreased in 68.6% of patients, increased in 22.9% and remained stable in 8.6% afterthe completion of treatment. Similar results were found for VEGFR3 (68.6% decreased,25.7% increased and 5.7% stable). For VEGFR2 there was an impo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35956
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35956
ND
35956
Εναλλακτικός τίτλος
Angiogenic and immunologic parameters in the tissue of patients with non small cell lung carcinoma before and after chemotherapy
Συγγραφέας
Κουφός, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσαβαρής Νικόλαος
Τζιούφας Αθανάσιος
Πατσούρης Ευστράτιος
Λάζαρης Ανδρέας
Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης
Καψογιώργου Ευσταθία
Πικάζης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος πνεύμονα, Μη μικροκυτταρικός; Αγγειογένεση όγκου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
193 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)