Η ιστορία του ζυγωτού και η εξωσωματική γονιμοποίηση: συμβολή στήν ηθική Θεολογία

Περίληψη

Τά συμπεράσματα, πού προέκυψαν ?πό τήν παρο?σα μελέτη μπορο?ν νά συνοψισθο?ν ?ς ?ξ?ς: 1. ? ?ρθόδοξη Χριστιανική ?νθρωπολογία, ?πως α?τή ?ποτυπώνεται στήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, ?λλά καί ?ναπτύσσεται ?ρμηνευτικά στίς ?ποφάσεις τ?ν Ο?κουμενικ?ν Συνόδων καί τά κείμενα τ?ν Πατέρων καί ?κκλησιαστικ?ν συγγραφέων θεωρε?, ?ς ?παρασάλευτη βάση τ?ς ?θικ?ς ?ποτιμήσεως το? ?μβρύου, τήν ?μετεώριστη ?νά τούς α??νες πίστη τ?ς ?κκλησίας, ?τι ? ?νθρωπος ?πάρχει ?ς πρόσωπον, δηλαδή ?ς κτισθείς κατ?ε?κόνα Θεο?, ?ξ ?κρας συλλήψεως. Μέ δεδομένο δέ, ?τι ? σαρκωθείς Λόγος «?στιν (?) ε?κών το? Θεο? το? ?οράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως» (Κολ. 1,15), ? περί το? ?μβρύου ?νθρώπου διδασκαλία περν? μέσα ?πό τό χριστολογικό δόγμα, ?ς βάση τ?ς ?ντολογίας του. ?ποιαδήποτε ?λλη θεώρηση το? ?νθρώπου πέραν το? κριτηρίου α?το?, δέν ?νήκει στό δικό της θεόγραφο πεδίο. 2. ?σο κι? ?ν προσπαθε? ? θετικισμός, ?νός πλήρους ? ?τελο?ς βιολογισμο?, νά ?πωθήσει τό ?θος, ?ς ?ντολογική κατηγορία στό περιθώριο τ?ς ζ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18341
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18341
ND
18341
Εναλλακτικός τίτλος
L histoire du zygote et la fertilisation in vitro: etude sur la theologie morale
Συγγραφέας
Καρπαθίου, Στυλιανός (Πατρώνυμο: Εμμ.)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κορναράκης Κων/νος
Μεταλληνός Γεώργιος
Παπαχαραλάμπους Ξενοφών
Ολυμπίου Νικόλαος
Ξεξάκης Νικόλαος
Δεληκωνσταντής Κωνσταντίνος
Σάββατος Χρυσόστομος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ζυγωτό; Εξωσωματική γονιμοποίηση; Έμβρυο; Βιοηθική; Θεολογία, Ηθική; Βιοηθική, Ορθόδοξος χριστιανική; Στειρότητα; Υιοθεσία τέκνων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
377 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)